Xổ số Cần Thơ 60 ngày – Kết quả XSCT 60 ngày gần đây nhất

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 29/11/2023

ĐB 370295
Nhất 91906
Nhì 32720
Ba 25578 03989
93800 02587 23716 27876
52455 18952 91369
Năm 0028
Sáu 4139 0619 1824
Bảy 182
Tám 93
Đầu
0 06, 00
1 16, 19
2 20, 28, 24
3 39
4
5 55, 52
6 69
7 78, 76
8 89, 87, 82
9 95, 93
Đuôi
0 20, 00
1
2 52, 82
3 93
4 24
5 95, 55
6 06, 16, 76
7 87
8 78, 28
9 89, 69, 39, 19

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 22/11/2023

ĐB 527815
Nhất 50730
Nhì 71505
Ba 60145 37801
48637 07396 09822 15642
66331 82716 26302
Năm 8382
Sáu 0799 7180 7162
Bảy 090
Tám 73
Đầu
0 05, 01, 02
1 15, 16
2 22
3 30, 37, 31
4 45, 42
5
6 62
7 73
8 82, 80
9 96, 99, 90
Đuôi
0 30, 80, 90
1 01, 31
2 22, 42, 02, 82, 62
3 73
4
5 15, 05, 45
6 96, 16
7 37
8
9 99

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 15/11/2023

ĐB 671811
Nhất 08462
Nhì 07744
Ba 10761 21681
95126 35692 11929 49048
75451 71323 85311
Năm 5130
Sáu 4768 3034 4309
Bảy 361
Tám 26
Đầu
0 09
1 11, 11
2 26, 29, 23, 26
3 30, 34
4 44, 48
5 51
6 62, 61, 68, 61
7
8 81
9 92
Đuôi
0 30
1 11, 61, 81, 51, 11, 61
2 62, 92
3 23
4 44, 34
5
6 26, 26
7
8 48, 68
9 29, 09

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 08/11/2023

ĐB 965159
Nhất 07507
Nhì 31691
Ba 87897 65968
86226 51558 88772 83180
29788 67499 36455
Năm 7885
Sáu 4330 9203 0346
Bảy 958
Tám 58
Đầu
0 07, 03
1
2 26
3 30
4 46
5 59, 58, 55, 58, 58
6 68
7 72
8 80, 88, 85
9 91, 97, 99
Đuôi
0 80, 30
1 91
2 72
3 03
4
5 55, 85
6 26, 46
7 07, 97
8 68, 58, 88, 58, 58
9 59, 99

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 01/11/2023

ĐB 546657
Nhất 83998
Nhì 20648
Ba 74927 58240
65173 78299 93159 92922
74804 95807 95836
Năm 4292
Sáu 2094 1141 6417
Bảy 678
Tám 67
Đầu
0 04, 07
1 17
2 27, 22
3 36
4 48, 40, 41
5 57, 59
6 67
7 73, 78
8
9 98, 99, 92, 94
Đuôi
0 40
1 41
2 22, 92
3 73
4 04, 94
5
6 36
7 57, 27, 07, 17, 67
8 98, 48, 78
9 99, 59

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 25/10/2023

ĐB 935145
Nhất 93408
Nhì 40124
Ba 24448 60017
87098 65269 42853 90005
50579 69678 63874
Năm 8415
Sáu 5511 6912 0865
Bảy 267
Tám 54
Đầu
0 08, 05
1 17, 15, 11, 12
2 24
3
4 45, 48
5 53, 54
6 69, 65, 67
7 79, 78, 74
8
9 98
Đuôi
0
1 11
2 12
3 53
4 24, 74, 54
5 45, 05, 15, 65
6
7 17, 67
8 08, 48, 98, 78
9 69, 79

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 18/10/2023

ĐB 884887
Nhất 94084
Nhì 47346
Ba 00435 14671
89364 84662 17274 94777
06052 15108 81209
Năm 1626
Sáu 1346 5972 9337
Bảy 924
Tám 47
Đầu
0 08, 09
1
2 26, 24
3 35, 37
4 46, 46, 47
5 52
6 64, 62
7 71, 74, 77, 72
8 87, 84
9
Đuôi
0
1 71
2 62, 52, 72
3
4 84, 64, 74, 24
5 35
6 46, 26, 46
7 87, 77, 37, 47
8 08
9 09

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 11/10/2023

ĐB 018482
Nhất 14296
Nhì 59132
Ba 18370 76189
74734 74403 04855 35397
20973 78566 44233
Năm 4013
Sáu 6099 5040 5450
Bảy 836
Tám 13
Đầu
0 03
1 13, 13
2
3 32, 34, 33, 36
4 40
5 55, 50
6 66
7 70, 73
8 82, 89
9 96, 97, 99
Đuôi
0 70, 40, 50
1
2 82, 32
3 03, 73, 33, 13, 13
4 34
5 55
6 96, 66, 36
7 97
8
9 89, 99

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 04/10/2023

ĐB 823499
Nhất 41591
Nhì 52464
Ba 84463 50844
59180 62843 85719 76255
30838 97527 33735
Năm 1535
Sáu 0502 3686 2724
Bảy 974
Tám 75
Đầu
0 02
1 19
2 27, 24
3 38, 35, 35
4 44, 43
5 55
6 64, 63
7 74, 75
8 80, 86
9 99, 91
Đuôi
0 80
1 91
2 02
3 63, 43
4 64, 44, 24, 74
5 55, 35, 35, 75
6 86
7 27
8 38
9 99, 19

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 27/09/2023

ĐB 767861
Nhất 49236
Nhì 23731
Ba 94858 13091
14549 71665 17876 45620
46213 51120 32128
Năm 0597
Sáu 4897 3600 6720
Bảy 057
Tám 39
Đầu
0 00
1 13
2 20, 20, 28, 20
3 36, 31, 39
4 49
5 58, 57
6 61, 65
7 76
8
9 91, 97, 97
Đuôi
0 20, 20, 00, 20
1 61, 31, 91
2
3 13
4
5 65
6 36, 76
7 97, 97, 57
8 58, 28
9 49, 39

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 20/09/2023

ĐB 196370
Nhất 93971
Nhì 33698
Ba 16133 73406
04417 27545 03072 36759
24537 31225 27279
Năm 5806
Sáu 9278 7484 6254
Bảy 251
Tám 98
Đầu
0 06, 06
1 17
2 25
3 33, 37
4 45
5 59, 54, 51
6
7 70, 71, 72, 79, 78
8 84
9 98, 98
Đuôi
0 70
1 71, 51
2 72
3 33
4 84, 54
5 45, 25
6 06, 06
7 17, 37
8 98, 78, 98
9 59, 79

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 13/09/2023

ĐB 433986
Nhất 75236
Nhì 57945
Ba 07163 00306
61562 76152 14916 70692
37372 84383 20086
Năm 6183
Sáu 7761 9424 8035
Bảy 161
Tám 69
Đầu
0 06
1 16
2 24
3 36, 35
4 45
5 52
6 63, 62, 61, 61, 69
7 72
8 86, 83, 86, 83
9 92
Đuôi
0
1 61, 61
2 62, 52, 92, 72
3 63, 83, 83
4 24
5 45, 35
6 86, 36, 06, 16, 86
7
8
9 69

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 06/09/2023

ĐB 942349
Nhất 96790
Nhì 85794
Ba 15935 46964
22392 47215 10812 03837
62631 66492 01900
Năm 2410
Sáu 6137 1321 8035
Bảy 021
Tám 91
Đầu
0 00
1 15, 12, 10
2 21, 21
3 35, 37, 31, 37, 35
4 49
5
6 64
7
8
9 90, 94, 92, 92, 91
Đuôi
0 90, 00, 10
1 31, 21, 21, 91
2 92, 12, 92
3
4 94, 64
5 35, 15, 35
6
7 37, 37
8
9 49

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 30/08/2023

ĐB 962328
Nhất 90799
Nhì 74534
Ba 88269 65764
07174 74175 44555 61135
72898 79420 56825
Năm 0953
Sáu 4416 1705 8384
Bảy 166
Tám 22
Đầu
0 05
1 16
2 28, 20, 25, 22
3 34, 35
4
5 55, 53
6 69, 64, 66
7 74, 75
8 84
9 99, 98
Đuôi
0 20
1
2 22
3 53
4 34, 64, 74, 84
5 75, 55, 35, 25, 05
6 16, 66
7
8 28, 98
9 99, 69

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 23/08/2023

ĐB 245338
Nhất 74802
Nhì 42679
Ba 29021 25458
23843 27182 54446 84038
32342 23424 87731
Năm 1583
Sáu 6362 9086 0188
Bảy 534
Tám 52
Đầu
0 02
1
2 21, 24
3 38, 38, 31, 34
4 43, 46, 42
5 58, 52
6 62
7 79
8 82, 83, 86, 88
9
Đuôi
0
1 21, 31
2 02, 82, 42, 62, 52
3 43, 83
4 24, 34
5
6 46, 86
7
8 38, 58, 38, 88
9 79

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 16/08/2023

ĐB 757383
Nhất 06280
Nhì 14125
Ba 83263 49478
60099 53777 42015 74186
64103 60326 22827
Năm 8280
Sáu 8968 6044 5432
Bảy 332
Tám 00
Đầu
0 03, 00
1 15
2 25, 26, 27
3 32, 32
4 44
5
6 63, 68
7 78, 77
8 83, 80, 86, 80
9 99
Đuôi
0 80, 80, 00
1
2 32, 32
3 83, 63, 03
4 44
5 25, 15
6 86, 26
7 77, 27
8 78, 68
9 99

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 09/08/2023

ĐB 360658
Nhất 72143
Nhì 10388
Ba 42696 14243
99097 21188 10401 08806
69786 22979 04845
Năm 2249
Sáu 7672 2695 9693
Bảy 633
Tám 03
Đầu
0 01, 06, 03
1
2
3 33
4 43, 43, 45, 49
5 58
6
7 79, 72
8 88, 88, 86
9 96, 97, 95, 93
Đuôi
0
1 01
2 72
3 43, 43, 93, 33, 03
4
5 45, 95
6 96, 06, 86
7 97
8 58, 88, 88
9 79, 49

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 02/08/2023

ĐB 444766
Nhất 97620
Nhì 75179
Ba 85190 90551
91971 55184 12502 40554
97293 68397 79865
Năm 3099
Sáu 1978 2959 4750
Bảy 275
Tám 51
Đầu
0 02
1
2 20
3
4
5 51, 54, 59, 50, 51
6 66, 65
7 79, 71, 78, 75
8 84
9 90, 93, 97, 99
Đuôi
0 20, 90, 50
1 51, 71, 51
2 02
3 93
4 84, 54
5 65, 75
6 66
7 97
8 78
9 79, 99, 59

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 26/07/2023

ĐB 440883
Nhất 55006
Nhì 12571
Ba 27016 95501
30131 08492 15383 89512
66966 32151 57397
Năm 8255
Sáu 1598 4967 5943
Bảy 540
Tám 48
Đầu
0 06, 01
1 16, 12
2
3 31
4 43, 40, 48
5 51, 55
6 66, 67
7 71
8 83, 83
9 92, 97, 98
Đuôi
0 40
1 71, 01, 31, 51
2 92, 12
3 83, 83, 43
4
5 55
6 06, 16, 66
7 97, 67
8 98, 48
9

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 19/07/2023

ĐB 479711
Nhất 46767
Nhì 23060
Ba 20046 92888
35326 49215 15592 99131
18378 55413 60816
Năm 8976
Sáu 5974 0505 1892
Bảy 938
Tám 06
Đầu
0 05, 06
1 11, 15, 13, 16
2 26
3 31, 38
4 46
5
6 67, 60
7 78, 76, 74
8 88
9 92, 92
Đuôi
0 60
1 11, 31
2 92, 92
3 13
4 74
5 15, 05
6 46, 26, 16, 76, 06
7 67
8 88, 78, 38
9

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 12/07/2023

ĐB 275974
Nhất 61653
Nhì 95995
Ba 94985 51746
55504 14774 97890 84336
57708 72419 10697
Năm 9965
Sáu 7943 1697 8103
Bảy 375
Tám 23
Đầu
0 04, 08, 03
1 19
2 23
3 36
4 46, 43
5 53
6 65
7 74, 74, 75
8 85
9 95, 90, 97, 97
Đuôi
0 90
1
2
3 53, 43, 03, 23
4 74, 04, 74
5 95, 85, 65, 75
6 46, 36
7 97, 97
8 08
9 19

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 05/07/2023

ĐB 411912
Nhất 21716
Nhì 49830
Ba 05581 72902
28203 67505 63154 89236
02776 24575 58353
Năm 9358
Sáu 9665 3774 7733
Bảy 872
Tám 50
Đầu
0 02, 03, 05
1 12, 16
2
3 30, 36, 33
4
5 54, 53, 58, 50
6 65
7 76, 75, 74, 72
8 81
9
Đuôi
0 30, 50
1 81
2 12, 02, 72
3 03, 53, 33
4 54, 74
5 05, 75, 65
6 16, 36, 76
7
8 58
9

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 28/06/2023

ĐB 293053
Nhất 65434
Nhì 01667
Ba 67865 11525
11856 89011 47090 37892
20331 79843 06913
Năm 1702
Sáu 6333 9522 3107
Bảy 421
Tám 57
Đầu
0 02, 07
1 11, 13
2 25, 22, 21
3 34, 31, 33
4 43
5 53, 56, 57
6 67, 65
7
8
9 90, 92
Đuôi
0 90
1 11, 31, 21
2 92, 02, 22
3 53, 43, 13, 33
4 34
5 65, 25
6 56
7 67, 07, 57
8
9

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 21/06/2023

ĐB 421586
Nhất 19999
Nhì 80072
Ba 30166 79373
02891 41782 19373 82064
28026 69036 12127
Năm 9583
Sáu 5929 9603 1804
Bảy 458
Tám 99
Đầu
0 03, 04
1
2 26, 27, 29
3 36
4
5 58
6 66, 64
7 72, 73, 73
8 86, 82, 83
9 99, 91, 99
Đuôi
0
1 91
2 72, 82
3 73, 73, 83, 03
4 64, 04
5
6 86, 66, 26, 36
7 27
8 58
9 99, 29, 99

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 14/06/2023

ĐB 295049
Nhất 76359
Nhì 24515
Ba 12716 83138
43031 08583 29298 29375
00056 96310 45600
Năm 8394
Sáu 7918 9155 5037
Bảy 757
Tám 61
Đầu
0 00
1 15, 16, 10, 18
2
3 38, 31, 37
4 49
5 59, 56, 55, 57
6 61
7 75
8 83
9 98, 94
Đuôi
0 10, 00
1 31, 61
2
3 83
4 94
5 15, 75, 55
6 16, 56
7 37, 57
8 38, 98, 18
9 49, 59

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 07/06/2023

ĐB 326237
Nhất 14363
Nhì 53551
Ba 13443 64865
80131 81929 63608 21342
95752 78667 30736
Năm 9199
Sáu 5661 2727 8623
Bảy 618
Tám 19
Đầu
0 08
1 18, 19
2 29, 27, 23
3 37, 31, 36
4 43, 42
5 51, 52
6 63, 65, 67, 61
7
8
9 99
Đuôi
0
1 51, 31, 61
2 42, 52
3 63, 43, 23
4
5 65
6 36
7 37, 67, 27
8 08, 18
9 29, 99, 19

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 31/05/2023

ĐB 290965
Nhất 52702
Nhì 24748
Ba 97874 59859
84300 37786 00830 42863
76077 22590 94878
Năm 5906
Sáu 0118 1711 2344
Bảy 243
Tám 85
Đầu
0 02, 00, 06
1 18, 11
2
3 30
4 48, 44, 43
5 59
6 65, 63
7 74, 77, 78
8 86, 85
9 90
Đuôi
0 00, 30, 90
1 11
2 02
3 63, 43
4 74, 44
5 65, 85
6 86, 06
7 77
8 48, 78, 18
9 59

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 24/05/2023

ĐB 238481
Nhất 85428
Nhì 34496
Ba 84554 36477
97019 85835 49598 87388
80406 08930 34851
Năm 7457
Sáu 1912 2794 4534
Bảy 619
Tám 21
Đầu
0 06
1 19, 12, 19
2 28, 21
3 35, 30, 34
4
5 54, 51, 57
6
7 77
8 81, 88
9 96, 98, 94
Đuôi
0 30
1 81, 51, 21
2 12
3
4 54, 94, 34
5 35
6 96, 06
7 77, 57
8 28, 98, 88
9 19, 19

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 17/05/2023

ĐB 253231
Nhất 22520
Nhì 68088
Ba 32318 12353
55357 51582 14877 31443
10262 38856 60677
Năm 4633
Sáu 1671 4148 4586
Bảy 843
Tám 34
Đầu
0
1 18
2 20
3 31, 33, 34
4 43, 48, 43
5 53, 57, 56
6 62
7 77, 77, 71
8 88, 82, 86
9
Đuôi
0 20
1 31, 71
2 82, 62
3 53, 43, 33, 43
4 34
5
6 56, 86
7 57, 77, 77
8 88, 18, 48
9

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 10/05/2023

ĐB 128993
Nhất 57715
Nhì 71276
Ba 57732 62308
70686 17294 08140 73338
17639 98994 06013
Năm 7713
Sáu 7808 2201 5746
Bảy 001
Tám 47
Đầu
0 08, 08, 01, 01
1 15, 13, 13
2
3 32, 38, 39
4 40, 46, 47
5
6
7 76
8 86
9 93, 94, 94
Đuôi
0 40
1 01, 01
2 32
3 93, 13, 13
4 94, 94
5 15
6 76, 86, 46
7 47
8 08, 38, 08
9 39

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 03/05/2023

ĐB 195447
Nhất 33671
Nhì 28942
Ba 69230 56735
49790 93529 05489 04113
14695 91978 54142
Năm 4625
Sáu 1292 5712 0366
Bảy 371
Tám 29
Đầu
0
1 13, 12
2 29, 25, 29
3 30, 35
4 47, 42, 42
5
6 66
7 71, 78, 71
8 89
9 90, 95, 92
Đuôi
0 30, 90
1 71, 71
2 42, 42, 92, 12
3 13
4
5 35, 95, 25
6 66
7 47
8 78
9 29, 89, 29

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 26/04/2023

ĐB 788867
Nhất 67806
Nhì 74285
Ba 44954 12155
97528 09425 73925 69603
73352 48298 48351
Năm 7774
Sáu 2203 8149 7376
Bảy 777
Tám 62
Đầu
0 06, 03, 03
1
2 28, 25, 25
3
4 49
5 54, 55, 52, 51
6 67, 62
7 74, 76, 77
8 85
9 98
Đuôi
0
1 51
2 52, 62
3 03, 03
4 54, 74
5 85, 55, 25, 25
6 06, 76
7 67, 77
8 28, 98
9 49

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 19/04/2023

ĐB 605950
Nhất 96769
Nhì 81298
Ba 62078 83670
60836 07027 48279 15248
98289 18856 99553
Năm 6687
Sáu 9747 0125 0885
Bảy 721
Tám 09
Đầu
0 09
1
2 27, 25, 21
3 36
4 48, 47
5 50, 56, 53
6 69
7 78, 70, 79
8 89, 87, 85
9 98
Đuôi
0 50, 70
1 21
2
3 53
4
5 25, 85
6 36, 56
7 27, 87, 47
8 98, 78, 48
9 69, 79, 89, 09

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 12/04/2023

ĐB 921881
Nhất 58003
Nhì 36697
Ba 97369 80176
85830 74070 42828 55308
31277 88729 06138
Năm 1472
Sáu 7394 8241 4500
Bảy 066
Tám 72
Đầu
0 03, 08, 00
1
2 28, 29
3 30, 38
4 41
5
6 69, 66
7 76, 70, 77, 72, 72
8 81
9 97, 94
Đuôi
0 30, 70, 00
1 81, 41
2 72, 72
3 03
4 94
5
6 76, 66
7 97, 77
8 28, 08, 38
9 69, 29

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 05/04/2023

ĐB 011269
Nhất 13984
Nhì 54345
Ba 38665 79292
43155 20569 50124 43075
83607 48099 66323
Năm 4917
Sáu 9112 1648 8593
Bảy 786
Tám 80
Đầu
0 07
1 17, 12
2 24, 23
3
4 45, 48
5 55
6 69, 65, 69
7 75
8 84, 86, 80
9 92, 99, 93
Đuôi
0 80
1
2 92, 12
3 23, 93
4 84, 24
5 45, 65, 55, 75
6 86
7 07, 17
8 48
9 69, 69, 99

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 29/03/2023

ĐB 510899
Nhất 38436
Nhì 49861
Ba 34956 97110
56401 79336 82352 35579
84848 80813 06543
Năm 0679
Sáu 9886 9061 5350
Bảy 352
Tám 38
Đầu
0 01
1 10, 13
2
3 36, 36, 38
4 48, 43
5 56, 52, 50, 52
6 61, 61
7 79, 79
8 86
9 99
Đuôi
0 10, 50
1 61, 01, 61
2 52, 52
3 13, 43
4
5
6 36, 56, 36, 86
7
8 48, 38
9 99, 79, 79

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 22/03/2023

ĐB 465465
Nhất 02287
Nhì 55280
Ba 56820 33486
17759 33333 58249 63792
94274 13367 98564
Năm 4018
Sáu 6502 6471 2399
Bảy 524
Tám 87
Đầu
0 02
1 18
2 20, 24
3 33
4 49
5 59
6 65, 67, 64
7 74, 71
8 87, 80, 86, 87
9 92, 99
Đuôi
0 80, 20
1 71
2 92, 02
3 33
4 74, 64, 24
5 65
6 86
7 87, 67, 87
8 18
9 59, 49, 99

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 15/03/2023

ĐB 735161
Nhất 93343
Nhì 32682
Ba 27291 14124
56543 73775 45260 74263
65025 24476 20556
Năm 1180
Sáu 0571 4234 7095
Bảy 091
Tám 79
Đầu
0
1
2 24, 25
3 34
4 43, 43
5 56
6 61, 60, 63
7 75, 76, 71, 79
8 82, 80
9 91, 95, 91
Đuôi
0 60, 80
1 61, 91, 71, 91
2 82
3 43, 43, 63
4 24, 34
5 75, 25, 95
6 76, 56
7
8
9 79

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 08/03/2023

ĐB 472192
Nhất 84514
Nhì 08998
Ba 88250 20666
37602 74949 81961 04531
77965 95542 93161
Năm 1628
Sáu 8502 2937 3265
Bảy 306
Tám 59
Đầu
0 02, 02, 06
1 14
2 28
3 31, 37
4 49, 42
5 50, 59
6 66, 61, 65, 61, 65
7
8
9 92, 98
Đuôi
0 50
1 61, 31, 61
2 92, 02, 42, 02
3
4 14
5 65, 65
6 66, 06
7 37
8 98, 28
9 49, 59

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 01/03/2023

ĐB 874314
Nhất 90954
Nhì 24963
Ba 38513 05181
46116 24845 99987 47546
32500 37024 15084
Năm 4556
Sáu 4594 8622 5321
Bảy 123
Tám 69
Đầu
0 00
1 14, 13, 16
2 24, 22, 21, 23
3
4 45, 46
5 54, 56
6 63, 69
7
8 81, 87, 84
9 94
Đuôi
0 00
1 81, 21
2 22
3 63, 13, 23
4 14, 54, 24, 84, 94
5 45
6 16, 46, 56
7 87
8
9 69

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 22/02/2023

ĐB 882249
Nhất 71453
Nhì 77806
Ba 23853 12282
90349 43781 30130 57200
24499 59641 78719
Năm 1202
Sáu 8223 0781 2912
Bảy 760
Tám 45
Đầu
0 06, 00, 02
1 19, 12
2 23
3 30
4 49, 49, 41, 45
5 53, 53
6 60
7
8 82, 81, 81
9 99
Đuôi
0 30, 00, 60
1 81, 41, 81
2 82, 02, 12
3 53, 53, 23
4
5 45
6 06
7
8
9 49, 49, 99, 19

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 15/02/2023

ĐB 228641
Nhất 99947
Nhì 01996
Ba 04686 90777
66419 12220 09240 33580
45122 52954 72243
Năm 1087
Sáu 0780 3552 5850
Bảy 420
Tám 95
Đầu
0
1 19
2 20, 22, 20
3
4 41, 47, 40, 43
5 54, 52, 50
6
7 77
8 86, 80, 87, 80
9 96, 95
Đuôi
0 20, 40, 80, 80, 50, 20
1 41
2 22, 52
3 43
4 54
5 95
6 96, 86
7 47, 77, 87
8
9 19

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 08/02/2023

ĐB 983176
Nhất 41794
Nhì 25556
Ba 63477 97717
48694 44059 86022 66024
17972 73943 30296
Năm 3246
Sáu 9018 8126 4841
Bảy 101
Tám 95
Đầu
0 01
1 17, 18
2 22, 24, 26
3
4 43, 46, 41
5 56, 59
6
7 76, 77, 72
8
9 94, 94, 96, 95
Đuôi
0
1 41, 01
2 22, 72
3 43
4 94, 94, 24
5 95
6 76, 56, 96, 46, 26
7 77, 17
8 18
9 59

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 01/02/2023

ĐB 173861
Nhất 40747
Nhì 05630
Ba 43591 31990
91656 67831 26113 71987
79097 92357 02623
Năm 4427
Sáu 4063 7300 9301
Bảy 267
Tám 18
Đầu
0 00, 01
1 13, 18
2 23, 27
3 30, 31
4 47
5 56, 57
6 61, 63, 67
7
8 87
9 91, 90, 97
Đuôi
0 30, 90, 00
1 61, 91, 31, 01
2
3 13, 23, 63
4
5
6 56
7 47, 87, 97, 57, 27, 67
8 18
9

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 25/01/2023

ĐB 199613
Nhất 75677
Nhì 49423
Ba 88588 26760
72678 40543 35253 11335
71950 77517 24240
Năm 5962
Sáu 4071 8283 6568
Bảy 712
Tám 70
Đầu
0
1 13, 17, 12
2 23
3 35
4 43, 40
5 53, 50
6 60, 62, 68
7 77, 78, 71, 70
8 88, 83
9
Đuôi
0 60, 50, 40, 70
1 71
2 62, 12
3 13, 23, 43, 53, 83
4
5 35
6
7 77, 17
8 88, 78, 68
9

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 18/01/2023

ĐB 363263
Nhất 26393
Nhì 29088
Ba 82507 80108
00176 32605 16273 79995
49821 45990 95935
Năm 4536
Sáu 8407 2486 7309
Bảy 023
Tám 08
Đầu
0 07, 08, 05, 07, 09, 08
1
2 21, 23
3 35, 36
4
5
6 63
7 76, 73
8 88, 86
9 93, 95, 90
Đuôi
0 90
1 21
2
3 63, 93, 73, 23
4
5 05, 95, 35
6 76, 36, 86
7 07, 07
8 88, 08, 08
9 09

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 11/01/2023

ĐB 488615
Nhất 35704
Nhì 70858
Ba 63171 90951
40718 43431 76361 66430
21401 33022 60115
Năm 6253
Sáu 3080 9205 5717
Bảy 282
Tám 22
Đầu
0 04, 01, 05
1 15, 18, 15, 17
2 22, 22
3 31, 30
4
5 58, 51, 53
6 61
7 71
8 80, 82
9
Đuôi
0 30, 80
1 71, 51, 31, 61, 01
2 22, 82, 22
3 53
4 04
5 15, 15, 05
6
7 17
8 58, 18
9

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 04/01/2023

ĐB 444232
Nhất 86543
Nhì 76766
Ba 41618 74878
04649 66127 87110 52165
92721 58840 84922
Năm 4331
Sáu 0996 6453 9276
Bảy 000
Tám 56
Đầu
0 00
1 18, 10
2 27, 21, 22
3 32, 31
4 43, 49, 40
5 53, 56
6 66, 65
7 78, 76
8
9 96
Đuôi
0 10, 40, 00
1 21, 31
2 32, 22
3 43, 53
4
5 65
6 66, 96, 76, 56
7 27
8 18, 78
9 49

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 28/12/2022

ĐB 278205
Nhất 01149
Nhì 65185
Ba 28374 51145
59068 00918 85188 81587
17770 65581 40756
Năm 9385
Sáu 0038 0021 1586
Bảy 028
Tám 18
Đầu
0 05
1 18, 18
2 21, 28
3 38
4 49, 45
5 56
6 68
7 74, 70
8 85, 88, 87, 81, 85, 86
9
Đuôi
0 70
1 81, 21
2
3
4 74
5 05, 85, 45, 85
6 56, 86
7 87
8 68, 18, 88, 38, 28, 18
9 49

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 21/12/2022

ĐB 692979
Nhất 29988
Nhì 23540
Ba 14284 12769
85754 59374 36442 32416
64628 26146 92522
Năm 3884
Sáu 1654 8513 9728
Bảy 839
Tám 14
Đầu
0
1 16, 13, 14
2 28, 22, 28
3 39
4 40, 42, 46
5 54, 54
6 69
7 79, 74
8 88, 84, 84
9
Đuôi
0 40
1
2 42, 22
3 13
4 84, 54, 74, 84, 54, 14
5
6 16, 46
7
8 88, 28, 28
9 79, 69, 39

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 14/12/2022

ĐB 192219
Nhất 01473
Nhì 35289
Ba 53665 85888
87118 90791 39025 62000
27767 35313 39258
Năm 3238
Sáu 3801 3250 1912
Bảy 789
Tám 60
Đầu
0 00, 01
1 19, 18, 13, 12
2 25
3 38
4
5 58, 50
6 65, 67, 60
7 73
8 89, 88, 89
9 91
Đuôi
0 00, 50, 60
1 91, 01
2 12
3 73, 13
4
5 65, 25
6
7 67
8 88, 18, 58, 38
9 19, 89, 89

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 07/12/2022

ĐB 699594
Nhất 01949
Nhì 71621
Ba 93829 40180
39620 79125 83705 94297
89528 46315 24391
Năm 8117
Sáu 8666 0262 8233
Bảy 909
Tám 46
Đầu
0 05, 09
1 15, 17
2 21, 29, 20, 25, 28
3 33
4 49, 46
5
6 66, 62
7
8 80
9 94, 97, 91
Đuôi
0 80, 20
1 21, 91
2 62
3 33
4 94
5 25, 05, 15
6 66, 46
7 97, 17
8 28
9 49, 29, 09

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 30/11/2022

ĐB 378270
Nhất 65292
Nhì 56306
Ba 20694 84464
96286 39499 78873 47306
13074 84324 32540
Năm 1281
Sáu 0008 2508 2960
Bảy 944
Tám 13
Đầu
0 06, 06, 08, 08
1 13
2 24
3
4 40, 44
5
6 64, 60
7 70, 73, 74
8 86, 81
9 92, 94, 99
Đuôi
0 70, 40, 60
1 81
2 92
3 73, 13
4 94, 64, 74, 24, 44
5
6 06, 86, 06
7
8 08, 08
9 99

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 23/11/2022

ĐB 913567
Nhất 31521
Nhì 82287
Ba 38345 85975
39438 27826 10782 26308
97128 67362 60208
Năm 8224
Sáu 9376 9060 0669
Bảy 760
Tám 40
Đầu
0 08, 08
1
2 21, 26, 28, 24
3 38
4 45, 40
5
6 67, 62, 60, 69, 60
7 75, 76
8 87, 82
9
Đuôi
0 60, 60, 40
1 21
2 82, 62
3
4 24
5 45, 75
6 26, 76
7 67, 87
8 38, 08, 28, 08
9 69

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 16/11/2022

ĐB 773544
Nhất 54507
Nhì 93341
Ba 88254 02223
96387 87236 63899 96654
64180 49366 40940
Năm 4719
Sáu 0830 5638 4402
Bảy 749
Tám 91
Đầu
0 07, 02
1 19
2 23
3 36, 30, 38
4 44, 41, 40, 49
5 54, 54
6 66
7
8 87, 80
9 99, 91
Đuôi
0 80, 40, 30
1 41, 91
2 02
3 23
4 44, 54, 54
5
6 36, 66
7 07, 87
8 38
9 99, 19, 49

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 09/11/2022

ĐB 597943
Nhất 89416
Nhì 47110
Ba 18127 77341
08854 19409 44477 74339
74881 13168 80129
Năm 5805
Sáu 0379 5951 8375
Bảy 760
Tám 48
Đầu
0 09, 05
1 16, 10
2 27, 29
3 39
4 43, 41, 48
5 54, 51
6 68, 60
7 77, 79, 75
8 81
9
Đuôi
0 10, 60
1 41, 81, 51
2
3 43
4 54
5 05, 75
6 16
7 27, 77
8 68, 48
9 09, 39, 29, 79

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 02/11/2022

ĐB 439832
Nhất 56806
Nhì 45961
Ba 79016 46919
63256 81488 28051 57403
21689 14343 15927
Năm 2915
Sáu 4980 8589 1446
Bảy 318
Tám 62
Đầu
0 06, 03
1 16, 19, 15, 18
2 27
3 32
4 43, 46
5 56, 51
6 61, 62
7
8 88, 89, 80, 89
9
Đuôi
0 80
1 61, 51
2 32, 62
3 03, 43
4
5 15
6 06, 16, 56, 46
7 27
8 88, 18
9 19, 89, 89

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 26/10/2022

ĐB 000344
Nhất 36523
Nhì 19417
Ba 21194 06155
29818 64870 95955 37773
24993 60695 63041
Năm 6884
Sáu 5363 8868 1681
Bảy 228
Tám 97
Đầu
0
1 17, 18
2 23, 28
3
4 44, 41
5 55, 55
6 63, 68
7 70, 73
8 84, 81
9 94, 93, 95, 97
Đuôi
0 70
1 41, 81
2
3 23, 73, 93, 63
4 44, 94, 84
5 55, 55, 95
6
7 17, 97
8 18, 68, 28
9

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 19/10/2022

ĐB 178259
Nhất 25910
Nhì 10358
Ba 53233 44730
39671 78458 77066 66574
64890 42259 42219
Năm 4258
Sáu 6958 4581 7219
Bảy 700
Tám 01
Đầu
0 00, 01
1 10, 19, 19
2
3 33, 30
4
5 59, 58, 58, 59, 58, 58
6 66
7 71, 74
8 81
9 90
Đuôi
0 10, 30, 90, 00
1 71, 81, 01
2
3 33
4 74
5
6 66
7
8 58, 58, 58, 58
9 59, 59, 19, 19

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 12/10/2022

ĐB 160208
Nhất 85464
Nhì 82743
Ba 15228 09037
06071 62073 58428 35010
80367 15883 75725
Năm 0141
Sáu 6838 4118 3011
Bảy 000
Tám 92
Đầu
0 08, 00
1 10, 18, 11
2 28, 28, 25
3 37, 38
4 43, 41
5
6 64, 67
7 71, 73
8 83
9 92
Đuôi
0 10, 00
1 71, 41, 11
2 92
3 43, 73, 83
4 64
5 25
6
7 37, 67
8 08, 28, 28, 38, 18
9

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình.

Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Cần Thơ 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé.

Thống kê Kết quả xổ số Cần Thơ 60 ngày là như thế nào?

Xổ số Cần Thơ 60 ngày – Kết quả XSCT 60 ngày gần đây nhất

Kết quả xổ số Cần Thơ 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 60 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Cần Thơ. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Cần Thơ 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Cần Thơ 60 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Cần Thơ 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Xổ số Cần Thơ 60 ngày – Kết quả XSCT 60 ngày gần đây nhất

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Cần Thơ 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Cần Thơ 60 ngày?

Xổ số Cần Thơ 60 ngày – Kết quả XSCT 60 ngày gần đây nhất

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Cần Thơ 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ.

Xổ số Cần Thơ 60 ngày – Kết quả XSCT 60 ngày gần đây nhất

 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Cần Thơ 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Cần Thơ 60 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Cần Thơ 60 ngày thế nào?

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSCT 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSCT 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo.

Xổ số Cần Thơ 60 ngày – Kết quả XSCT 60 ngày gần đây nhất

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Cần Thơ 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.