Xổ số Cần Thơ 60 ngày – Kết quả XSCT 60 ngày gần đây nhất

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 17/07/2024

ĐB 959895
Nhất 81282
Nhì 45247
Ba 15142 81195
68632 52592 22455 73502
69831 74732 75205
Năm 8215
Sáu 5764 4137 2039
Bảy 904
Tám 15
Đầu
0 02, 05, 04
1 15, 15
2
3 32, 31, 32, 37, 39
4 47, 42
5 55
6 64
7
8 82
9 95, 95, 92
Đuôi
0
1 31
2 82, 42, 32, 92, 02, 32
3
4 64, 04
5 95, 95, 55, 05, 15, 15
6
7 47, 37
8
9 39

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 10/07/2024

ĐB 188761
Nhất 92574
Nhì 27495
Ba 63569 99790
21359 99804 77585 96171
34111 61073 21048
Năm 0277
Sáu 3669 3630 1743
Bảy 999
Tám 24
Đầu
0 04
1 11
2 24
3 30
4 48, 43
5 59
6 61, 69, 69
7 74, 71, 73, 77
8 85
9 95, 90, 99
Đuôi
0 90, 30
1 61, 71, 11
2
3 73, 43
4 74, 04, 24
5 95, 85
6
7 77
8 48
9 69, 59, 69, 99

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 03/07/2024

ĐB 418150
Nhất 34415
Nhì 60424
Ba 34628 57360
98024 88492 79092 29732
39044 96522 05275
Năm 9468
Sáu 1380 7735 7327
Bảy 843
Tám 96
Đầu
0
1 15
2 24, 28, 24, 22, 27
3 32, 35
4 44, 43
5 50
6 60, 68
7 75
8 80
9 92, 92, 96
Đuôi
0 50, 60, 80
1
2 92, 92, 32, 22
3 43
4 24, 24, 44
5 15, 75, 35
6 96
7 27
8 28, 68
9

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 26/06/2024

ĐB 597809
Nhất 09875
Nhì 52025
Ba 07539 34552
67098 60691 55257 64631
73252 99701 46154
Năm 5838
Sáu 4828 6487 1789
Bảy 573
Tám 56
Đầu
0 09, 01
1
2 25, 28
3 39, 31, 38
4
5 52, 57, 52, 54, 56
6
7 75, 73
8 87, 89
9 98, 91
Đuôi
0
1 91, 31, 01
2 52, 52
3 73
4 54
5 75, 25
6 56
7 57, 87
8 98, 38, 28
9 09, 39, 89

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 19/06/2024

ĐB 897704
Nhất 04771
Nhì 50095
Ba 63840 49729
81664 29148 61818 37866
79329 54158 06896
Năm 1205
Sáu 6394 9868 6832
Bảy 291
Tám 15
Đầu
0 04, 05
1 18, 15
2 29, 29
3 32
4 40, 48
5 58
6 64, 66, 68
7 71
8
9 95, 96, 94, 91
Đuôi
0 40
1 71, 91
2 32
3
4 04, 64, 94
5 95, 05, 15
6 66, 96
7
8 48, 18, 58, 68
9 29, 29

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 12/06/2024

ĐB 745560
Nhất 97086
Nhì 26021
Ba 61273 92067
61540 14780 19555 67739
16173 13545 64848
Năm 5600
Sáu 8522 3927 3344
Bảy 742
Tám 15
Đầu
0 00
1 15
2 21, 22, 27
3 39
4 40, 45, 48, 44, 42
5 55
6 60, 67
7 73, 73
8 86, 80
9
Đuôi
0 60, 40, 80, 00
1 21
2 22, 42
3 73, 73
4 44
5 55, 45, 15
6 86
7 67, 27
8 48
9 39

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 05/06/2024

ĐB 786745
Nhất 75486
Nhì 73856
Ba 30084 15687
83327 54758 81254 27268
49292 55874 64568
Năm 6469
Sáu 5365 3471 8057
Bảy 315
Tám 41
Đầu
0
1 15
2 27
3
4 45, 41
5 56, 58, 54, 57
6 68, 68, 69, 65
7 74, 71
8 86, 84, 87
9 92
Đuôi
0
1 71, 41
2 92
3
4 84, 54, 74
5 45, 65, 15
6 86, 56
7 87, 27, 57
8 58, 68, 68
9 69

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 29/05/2024

ĐB 244368
Nhất 78540
Nhì 28426
Ba 14796 50753
77543 45864 27895 90493
13853 28715 64320
Năm 8449
Sáu 5822 8399 7765
Bảy 502
Tám 90
Đầu
0 02
1 15
2 26, 20, 22
3
4 40, 43, 49
5 53, 53
6 68, 64, 65
7
8
9 96, 95, 93, 99, 90
Đuôi
0 40, 20, 90
1
2 22, 02
3 53, 43, 93, 53
4 64
5 95, 15, 65
6 26, 96
7
8 68
9 49, 99

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 22/05/2024

ĐB 968505
Nhất 12969
Nhì 55777
Ba 12543 99532
33572 12851 62777 30981
09615 72638 82894
Năm 1957
Sáu 3454 3538 0865
Bảy 125
Tám 15
Đầu
0 05
1 15, 15
2 25
3 32, 38, 38
4 43
5 51, 57, 54
6 69, 65
7 77, 72, 77
8 81
9 94
Đuôi
0
1 51, 81
2 32, 72
3 43
4 94, 54
5 05, 15, 65, 25, 15
6
7 77, 77, 57
8 38, 38
9 69

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 15/05/2024

ĐB 611405
Nhất 77146
Nhì 62207
Ba 86149 85156
02402 81603 15794 81292
49022 91336 37162
Năm 6239
Sáu 3143 8430 4852
Bảy 482
Tám 81
Đầu
0 05, 07, 02, 03
1
2 22
3 36, 39, 30
4 46, 49, 43
5 56, 52
6 62
7
8 82, 81
9 94, 92
Đuôi
0 30
1 81
2 02, 92, 22, 62, 52, 82
3 03, 43
4 94
5 05
6 46, 56, 36
7 07
8
9 49, 39

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 08/05/2024

ĐB 422896
Nhất 65877
Nhì 62271
Ba 08305 70854
42385 90761 80432 04557
34015 47674 90027
Năm 3717
Sáu 5090 6298 5132
Bảy 270
Tám 56
Đầu
0 05
1 15, 17
2 27
3 32, 32
4
5 54, 57, 56
6 61
7 77, 71, 74, 70
8 85
9 96, 90, 98
Đuôi
0 90, 70
1 71, 61
2 32, 32
3
4 54, 74
5 05, 85, 15
6 96, 56
7 77, 57, 27, 17
8 98
9

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 01/05/2024

ĐB 075937
Nhất 36558
Nhì 63525
Ba 89886 93928
56267 18813 87621 17508
71981 34898 42163
Năm 1883
Sáu 5767 2732 7802
Bảy 406
Tám 49
Đầu
0 08, 02, 06
1 13
2 25, 28, 21
3 37, 32
4 49
5 58
6 67, 63, 67
7
8 86, 81, 83
9 98
Đuôi
0
1 21, 81
2 32, 02
3 13, 63, 83
4
5 25
6 86, 06
7 37, 67, 67
8 58, 28, 08, 98
9 49

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 24/04/2024

ĐB 564839
Nhất 94164
Nhì 75504
Ba 01272 23791
76690 25995 64627 06891
52843 08849 18619
Năm 3543
Sáu 1534 4427 2109
Bảy 052
Tám 27
Đầu
0 04, 09
1 19
2 27, 27, 27
3 39, 34
4 43, 49, 43
5 52
6 64
7 72
8
9 91, 90, 95, 91
Đuôi
0 90
1 91, 91
2 72, 52
3 43, 43
4 64, 04, 34
5 95
6
7 27, 27, 27
8
9 39, 49, 19, 09

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 17/04/2024

ĐB 659227
Nhất 76953
Nhì 39330
Ba 08540 08375
31651 38507 10849 31897
75773 22060 24334
Năm 2775
Sáu 3238 4089 7754
Bảy 288
Tám 33
Đầu
0 07
1
2 27
3 30, 34, 38, 33
4 40, 49
5 53, 51, 54
6 60
7 75, 73, 75
8 89, 88
9 97
Đuôi
0 30, 40, 60
1 51
2
3 53, 73, 33
4 34, 54
5 75, 75
6
7 27, 07, 97
8 38, 88
9 49, 89

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 10/04/2024

ĐB 041655
Nhất 87305
Nhì 81783
Ba 77228 79605
53233 68601 30634 37070
21831 20851 22947
Năm 0406
Sáu 3956 7413 5966
Bảy 392
Tám 69
Đầu
0 05, 05, 01, 06
1 13
2 28
3 33, 34, 31
4 47
5 55, 51, 56
6 66, 69
7 70
8 83
9 92
Đuôi
0 70
1 01, 31, 51
2 92
3 83, 33, 13
4 34
5 55, 05, 05
6 06, 56, 66
7 47
8 28
9 69

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 03/04/2024

ĐB 786266
Nhất 70600
Nhì 55093
Ba 10878 69493
45399 72248 29988 94251
00328 00379 82575
Năm 8429
Sáu 6765 1014 2608
Bảy 172
Tám 33
Đầu
0 00, 08
1 14
2 28, 29
3 33
4 48
5 51
6 66, 65
7 78, 79, 75, 72
8 88
9 93, 93, 99
Đuôi
0 00
1 51
2 72
3 93, 93, 33
4 14
5 75, 65
6 66
7
8 78, 48, 88, 28, 08
9 99, 79, 29

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 27/03/2024

ĐB 573218
Nhất 44758
Nhì 58542
Ba 81934 25092
89504 50742 87325 69688
45121 64555 27576
Năm 9851
Sáu 6530 9253 9759
Bảy 346
Tám 23
Đầu
0 04
1 18
2 25, 21, 23
3 34, 30
4 42, 42, 46
5 58, 55, 51, 53, 59
6
7 76
8 88
9 92
Đuôi
0 30
1 21, 51
2 42, 92, 42
3 53, 23
4 34, 04
5 25, 55
6 76, 46
7
8 18, 58, 88
9 59

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 20/03/2024

ĐB 945344
Nhất 21406
Nhì 97634
Ba 26869 45788
63748 37709 51805 49947
82592 01533 52037
Năm 6621
Sáu 5898 5369 7477
Bảy 941
Tám 55
Đầu
0 06, 09, 05
1
2 21
3 34, 33, 37
4 44, 48, 47, 41
5 55
6 69, 69
7 77
8 88
9 92, 98
Đuôi
0
1 21, 41
2 92
3 33
4 44, 34
5 05, 55
6 06
7 47, 37, 77
8 88, 48, 98
9 69, 09, 69

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 13/03/2024

ĐB 683872
Nhất 28019
Nhì 45668
Ba 58212 62591
73635 57960 26137 61941
54506 50311 59247
Năm 8093
Sáu 1786 7365 0616
Bảy 158
Tám 16
Đầu
0 06
1 19, 12, 11, 16, 16
2
3 35, 37
4 41, 47
5 58
6 68, 60, 65
7 72
8 86
9 91, 93
Đuôi
0 60
1 91, 41, 11
2 72, 12
3 93
4
5 35, 65
6 06, 86, 16, 16
7 37, 47
8 68, 58
9 19

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 06/03/2024

ĐB 869080
Nhất 22436
Nhì 36460
Ba 79594 57322
18634 11002 18574 23562
14903 33697 73624
Năm 2206
Sáu 9025 1978 4793
Bảy 961
Tám 98
Đầu
0 02, 03, 06
1
2 22, 24, 25
3 36, 34
4
5
6 60, 62, 61
7 74, 78
8 80
9 94, 97, 93, 98
Đuôi
0 80, 60
1 61
2 22, 02, 62
3 03, 93
4 94, 34, 74, 24
5 25
6 36, 06
7 97
8 78, 98
9

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 28/02/2024

ĐB 039809
Nhất 05761
Nhì 57843
Ba 98584 18506
54452 03967 44313 87289
65011 19240 01446
Năm 1165
Sáu 4130 3919 8559
Bảy 440
Tám 61
Đầu
0 09, 06
1 13, 11, 19
2
3 30
4 43, 40, 46, 40
5 52, 59
6 61, 67, 65, 61
7
8 84, 89
9
Đuôi
0 40, 30, 40
1 61, 11, 61
2 52
3 43, 13
4 84
5 65
6 06, 46
7 67
8
9 09, 89, 19, 59

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 21/02/2024

ĐB 710609
Nhất 59319
Nhì 76023
Ba 53677 21247
73832 26787 08271 37449
48291 42628 93067
Năm 3854
Sáu 3729 0702 9289
Bảy 586
Tám 62
Đầu
0 09, 02
1 19
2 23, 28, 29
3 32
4 47, 49
5 54
6 67, 62
7 77, 71
8 87, 89, 86
9 91
Đuôi
0
1 71, 91
2 32, 02, 62
3 23
4 54
5
6 86
7 77, 47, 87, 67
8 28
9 09, 19, 49, 29, 89

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 14/02/2024

ĐB 024603
Nhất 85205
Nhì 00183
Ba 63570 30827
79284 77869 56890 40385
34286 61977 99029
Năm 9786
Sáu 9909 7319 1272
Bảy 958
Tám 56
Đầu
0 03, 05, 09
1 19
2 27, 29
3
4
5 58, 56
6 69
7 70, 77, 72
8 83, 84, 85, 86, 86
9 90
Đuôi
0 70, 90
1
2 72
3 03, 83
4 84
5 05, 85
6 86, 86, 56
7 27, 77
8 58
9 69, 29, 09, 19

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 07/02/2024

ĐB 496955
Nhất 64759
Nhì 51130
Ba 29688 99775
51230 49964 35866 06219
68829 65810 68734
Năm 4553
Sáu 9860 6016 5855
Bảy 688
Tám 64
Đầu
0
1 19, 10, 16
2 29
3 30, 30, 34
4
5 55, 59, 53, 55
6 64, 66, 60, 64
7 75
8 88, 88
9
Đuôi
0 30, 30, 10, 60
1
2
3 53
4 64, 34, 64
5 55, 75, 55
6 66, 16
7
8 88, 88
9 59, 19, 29

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 31/01/2024

ĐB 029325
Nhất 34903
Nhì 95356
Ba 47092 32139
35939 41884 85754 74009
37024 27378 00661
Năm 2218
Sáu 4072 9438 3865
Bảy 496
Tám 90
Đầu
0 03, 09
1 18
2 25, 24
3 39, 39, 38
4
5 56, 54
6 61, 65
7 78, 72
8 84
9 92, 96, 90
Đuôi
0 90
1 61
2 92, 72
3 03
4 84, 54, 24
5 25, 65
6 56, 96
7
8 78, 18, 38
9 39, 39, 09

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 24/01/2024

ĐB 073529
Nhất 50893
Nhì 63701
Ba 13453 14230
67586 37363 39258 65127
69312 06967 68593
Năm 7688
Sáu 5325 5477 9921
Bảy 081
Tám 19
Đầu
0 01
1 12, 19
2 29, 27, 25, 21
3 30
4
5 53, 58
6 63, 67
7 77
8 86, 88, 81
9 93, 93
Đuôi
0 30
1 01, 21, 81
2 12
3 93, 53, 63, 93
4
5 25
6 86
7 27, 67, 77
8 58, 88
9 29, 19

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 17/01/2024

ĐB 986122
Nhất 67320
Nhì 62038
Ba 47555 46520
43768 29136 65743 09750
74241 64976 17746
Năm 9682
Sáu 4960 9936 9756
Bảy 719
Tám 59
Đầu
0
1 19
2 22, 20, 20
3 38, 36, 36
4 43, 41, 46
5 55, 50, 56, 59
6 68, 60
7 76
8 82
9
Đuôi
0 20, 20, 50, 60
1 41
2 22, 82
3 43
4
5 55
6 36, 76, 46, 36, 56
7
8 38, 68
9 19, 59

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 10/01/2024

ĐB 885120
Nhất 48567
Nhì 27305
Ba 59365 03595
31218 08968 82786 82470
35352 86514 82541
Năm 7299
Sáu 1597 8575 0170
Bảy 807
Tám 39
Đầu
0 05, 07
1 18, 14
2 20
3 39
4 41
5 52
6 67, 65, 68
7 70, 75, 70
8 86
9 95, 99, 97
Đuôi
0 20, 70, 70
1 41
2 52
3
4 14
5 05, 65, 95, 75
6 86
7 67, 97, 07
8 18, 68
9 99, 39

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 03/01/2024

ĐB 255488
Nhất 96138
Nhì 28828
Ba 51110 18699
16700 03917 22758 51124
44158 65878 99202
Năm 5099
Sáu 6061 1567 3411
Bảy 189
Tám 10
Đầu
0 00, 02
1 10, 17, 11, 10
2 28, 24
3 38
4
5 58, 58
6 61, 67
7 78
8 88, 89
9 99, 99
Đuôi
0 10, 00, 10
1 61, 11
2 02
3
4 24
5
6
7 17, 67
8 88, 38, 28, 58, 58, 78
9 99, 99, 89

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 27/12/2023

ĐB 125868
Nhất 14939
Nhì 74583
Ba 07278 36663
23419 63710 57838 55898
39097 19392 27247
Năm 9707
Sáu 4152 9727 7099
Bảy 640
Tám 57
Đầu
0 07
1 19, 10
2 27
3 39, 38
4 47, 40
5 52, 57
6 68, 63
7 78
8 83
9 98, 97, 92, 99
Đuôi
0 10, 40
1
2 92, 52
3 83, 63
4
5
6
7 97, 47, 07, 27, 57
8 68, 78, 38, 98
9 39, 19, 99

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 20/12/2023

ĐB 905764
Nhất 81495
Nhì 91598
Ba 57633 38051
41313 90487 41769 10821
73634 04528 72824
Năm 6608
Sáu 2233 7862 3142
Bảy 958
Tám 31
Đầu
0 08
1 13
2 21, 28, 24
3 33, 34, 33, 31
4 42
5 51, 58
6 64, 69, 62
7
8 87
9 95, 98
Đuôi
0
1 51, 21, 31
2 62, 42
3 33, 13, 33
4 64, 34, 24
5 95
6
7 87
8 98, 28, 08, 58
9 69

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 13/12/2023

ĐB 505614
Nhất 09716
Nhì 42406
Ba 48497 87005
14316 20891 96856 73563
33350 22430 29767
Năm 9545
Sáu 7133 4073 3903
Bảy 526
Tám 93
Đầu
0 06, 05, 03
1 14, 16, 16
2 26
3 30, 33
4 45
5 56, 50
6 63, 67
7 73
8
9 97, 91, 93
Đuôi
0 50, 30
1 91
2
3 63, 33, 73, 03, 93
4 14
5 05, 45
6 16, 06, 16, 56, 26
7 97, 67
8
9

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 06/12/2023

ĐB 488382
Nhất 39360
Nhì 42591
Ba 66696 27905
33677 81463 02759 93356
64091 79065 70166
Năm 0915
Sáu 9417 5711 0405
Bảy 212
Tám 70
Đầu
0 05, 05
1 15, 17, 11, 12
2
3
4
5 59, 56
6 60, 63, 65, 66
7 77, 70
8 82
9 91, 96, 91
Đuôi
0 60, 70
1 91, 91, 11
2 82, 12
3 63
4
5 05, 65, 15, 05
6 96, 56, 66
7 77, 17
8
9 59

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 29/11/2023

ĐB 370295
Nhất 91906
Nhì 32720
Ba 25578 03989
93800 02587 23716 27876
52455 18952 91369
Năm 0028
Sáu 4139 0619 1824
Bảy 182
Tám 93
Đầu
0 06, 00
1 16, 19
2 20, 28, 24
3 39
4
5 55, 52
6 69
7 78, 76
8 89, 87, 82
9 95, 93
Đuôi
0 20, 00
1
2 52, 82
3 93
4 24
5 95, 55
6 06, 16, 76
7 87
8 78, 28
9 89, 69, 39, 19

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 22/11/2023

ĐB 527815
Nhất 50730
Nhì 71505
Ba 60145 37801
48637 07396 09822 15642
66331 82716 26302
Năm 8382
Sáu 0799 7180 7162
Bảy 090
Tám 73
Đầu
0 05, 01, 02
1 15, 16
2 22
3 30, 37, 31
4 45, 42
5
6 62
7 73
8 82, 80
9 96, 99, 90
Đuôi
0 30, 80, 90
1 01, 31
2 22, 42, 02, 82, 62
3 73
4
5 15, 05, 45
6 96, 16
7 37
8
9 99

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 15/11/2023

ĐB 671811
Nhất 08462
Nhì 07744
Ba 10761 21681
95126 35692 11929 49048
75451 71323 85311
Năm 5130
Sáu 4768 3034 4309
Bảy 361
Tám 26
Đầu
0 09
1 11, 11
2 26, 29, 23, 26
3 30, 34
4 44, 48
5 51
6 62, 61, 68, 61
7
8 81
9 92
Đuôi
0 30
1 11, 61, 81, 51, 11, 61
2 62, 92
3 23
4 44, 34
5
6 26, 26
7
8 48, 68
9 29, 09

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 08/11/2023

ĐB 965159
Nhất 07507
Nhì 31691
Ba 87897 65968
86226 51558 88772 83180
29788 67499 36455
Năm 7885
Sáu 4330 9203 0346
Bảy 958
Tám 58
Đầu
0 07, 03
1
2 26
3 30
4 46
5 59, 58, 55, 58, 58
6 68
7 72
8 80, 88, 85
9 91, 97, 99
Đuôi
0 80, 30
1 91
2 72
3 03
4
5 55, 85
6 26, 46
7 07, 97
8 68, 58, 88, 58, 58
9 59, 99

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 01/11/2023

ĐB 546657
Nhất 83998
Nhì 20648
Ba 74927 58240
65173 78299 93159 92922
74804 95807 95836
Năm 4292
Sáu 2094 1141 6417
Bảy 678
Tám 67
Đầu
0 04, 07
1 17
2 27, 22
3 36
4 48, 40, 41
5 57, 59
6 67
7 73, 78
8
9 98, 99, 92, 94
Đuôi
0 40
1 41
2 22, 92
3 73
4 04, 94
5
6 36
7 57, 27, 07, 17, 67
8 98, 48, 78
9 99, 59

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 25/10/2023

ĐB 935145
Nhất 93408
Nhì 40124
Ba 24448 60017
87098 65269 42853 90005
50579 69678 63874
Năm 8415
Sáu 5511 6912 0865
Bảy 267
Tám 54
Đầu
0 08, 05
1 17, 15, 11, 12
2 24
3
4 45, 48
5 53, 54
6 69, 65, 67
7 79, 78, 74
8
9 98
Đuôi
0
1 11
2 12
3 53
4 24, 74, 54
5 45, 05, 15, 65
6
7 17, 67
8 08, 48, 98, 78
9 69, 79

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 18/10/2023

ĐB 884887
Nhất 94084
Nhì 47346
Ba 00435 14671
89364 84662 17274 94777
06052 15108 81209
Năm 1626
Sáu 1346 5972 9337
Bảy 924
Tám 47
Đầu
0 08, 09
1
2 26, 24
3 35, 37
4 46, 46, 47
5 52
6 64, 62
7 71, 74, 77, 72
8 87, 84
9
Đuôi
0
1 71
2 62, 52, 72
3
4 84, 64, 74, 24
5 35
6 46, 26, 46
7 87, 77, 37, 47
8 08
9 09

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 11/10/2023

ĐB 018482
Nhất 14296
Nhì 59132
Ba 18370 76189
74734 74403 04855 35397
20973 78566 44233
Năm 4013
Sáu 6099 5040 5450
Bảy 836
Tám 13
Đầu
0 03
1 13, 13
2
3 32, 34, 33, 36
4 40
5 55, 50
6 66
7 70, 73
8 82, 89
9 96, 97, 99
Đuôi
0 70, 40, 50
1
2 82, 32
3 03, 73, 33, 13, 13
4 34
5 55
6 96, 66, 36
7 97
8
9 89, 99

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 04/10/2023

ĐB 823499
Nhất 41591
Nhì 52464
Ba 84463 50844
59180 62843 85719 76255
30838 97527 33735
Năm 1535
Sáu 0502 3686 2724
Bảy 974
Tám 75
Đầu
0 02
1 19
2 27, 24
3 38, 35, 35
4 44, 43
5 55
6 64, 63
7 74, 75
8 80, 86
9 99, 91
Đuôi
0 80
1 91
2 02
3 63, 43
4 64, 44, 24, 74
5 55, 35, 35, 75
6 86
7 27
8 38
9 99, 19

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 27/09/2023

ĐB 767861
Nhất 49236
Nhì 23731
Ba 94858 13091
14549 71665 17876 45620
46213 51120 32128
Năm 0597
Sáu 4897 3600 6720
Bảy 057
Tám 39
Đầu
0 00
1 13
2 20, 20, 28, 20
3 36, 31, 39
4 49
5 58, 57
6 61, 65
7 76
8
9 91, 97, 97
Đuôi
0 20, 20, 00, 20
1 61, 31, 91
2
3 13
4
5 65
6 36, 76
7 97, 97, 57
8 58, 28
9 49, 39

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 20/09/2023

ĐB 196370
Nhất 93971
Nhì 33698
Ba 16133 73406
04417 27545 03072 36759
24537 31225 27279
Năm 5806
Sáu 9278 7484 6254
Bảy 251
Tám 98
Đầu
0 06, 06
1 17
2 25
3 33, 37
4 45
5 59, 54, 51
6
7 70, 71, 72, 79, 78
8 84
9 98, 98
Đuôi
0 70
1 71, 51
2 72
3 33
4 84, 54
5 45, 25
6 06, 06
7 17, 37
8 98, 78, 98
9 59, 79

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 13/09/2023

ĐB 433986
Nhất 75236
Nhì 57945
Ba 07163 00306
61562 76152 14916 70692
37372 84383 20086
Năm 6183
Sáu 7761 9424 8035
Bảy 161
Tám 69
Đầu
0 06
1 16
2 24
3 36, 35
4 45
5 52
6 63, 62, 61, 61, 69
7 72
8 86, 83, 86, 83
9 92
Đuôi
0
1 61, 61
2 62, 52, 92, 72
3 63, 83, 83
4 24
5 45, 35
6 86, 36, 06, 16, 86
7
8
9 69

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 06/09/2023

ĐB 942349
Nhất 96790
Nhì 85794
Ba 15935 46964
22392 47215 10812 03837
62631 66492 01900
Năm 2410
Sáu 6137 1321 8035
Bảy 021
Tám 91
Đầu
0 00
1 15, 12, 10
2 21, 21
3 35, 37, 31, 37, 35
4 49
5
6 64
7
8
9 90, 94, 92, 92, 91
Đuôi
0 90, 00, 10
1 31, 21, 21, 91
2 92, 12, 92
3
4 94, 64
5 35, 15, 35
6
7 37, 37
8
9 49

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 30/08/2023

ĐB 962328
Nhất 90799
Nhì 74534
Ba 88269 65764
07174 74175 44555 61135
72898 79420 56825
Năm 0953
Sáu 4416 1705 8384
Bảy 166
Tám 22
Đầu
0 05
1 16
2 28, 20, 25, 22
3 34, 35
4
5 55, 53
6 69, 64, 66
7 74, 75
8 84
9 99, 98
Đuôi
0 20
1
2 22
3 53
4 34, 64, 74, 84
5 75, 55, 35, 25, 05
6 16, 66
7
8 28, 98
9 99, 69

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 23/08/2023

ĐB 245338
Nhất 74802
Nhì 42679
Ba 29021 25458
23843 27182 54446 84038
32342 23424 87731
Năm 1583
Sáu 6362 9086 0188
Bảy 534
Tám 52
Đầu
0 02
1
2 21, 24
3 38, 38, 31, 34
4 43, 46, 42
5 58, 52
6 62
7 79
8 82, 83, 86, 88
9
Đuôi
0
1 21, 31
2 02, 82, 42, 62, 52
3 43, 83
4 24, 34
5
6 46, 86
7
8 38, 58, 38, 88
9 79

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 16/08/2023

ĐB 757383
Nhất 06280
Nhì 14125
Ba 83263 49478
60099 53777 42015 74186
64103 60326 22827
Năm 8280
Sáu 8968 6044 5432
Bảy 332
Tám 00
Đầu
0 03, 00
1 15
2 25, 26, 27
3 32, 32
4 44
5
6 63, 68
7 78, 77
8 83, 80, 86, 80
9 99
Đuôi
0 80, 80, 00
1
2 32, 32
3 83, 63, 03
4 44
5 25, 15
6 86, 26
7 77, 27
8 78, 68
9 99

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 09/08/2023

ĐB 360658
Nhất 72143
Nhì 10388
Ba 42696 14243
99097 21188 10401 08806
69786 22979 04845
Năm 2249
Sáu 7672 2695 9693
Bảy 633
Tám 03
Đầu
0 01, 06, 03
1
2
3 33
4 43, 43, 45, 49
5 58
6
7 79, 72
8 88, 88, 86
9 96, 97, 95, 93
Đuôi
0
1 01
2 72
3 43, 43, 93, 33, 03
4
5 45, 95
6 96, 06, 86
7 97
8 58, 88, 88
9 79, 49

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 02/08/2023

ĐB 444766
Nhất 97620
Nhì 75179
Ba 85190 90551
91971 55184 12502 40554
97293 68397 79865
Năm 3099
Sáu 1978 2959 4750
Bảy 275
Tám 51
Đầu
0 02
1
2 20
3
4
5 51, 54, 59, 50, 51
6 66, 65
7 79, 71, 78, 75
8 84
9 90, 93, 97, 99
Đuôi
0 20, 90, 50
1 51, 71, 51
2 02
3 93
4 84, 54
5 65, 75
6 66
7 97
8 78
9 79, 99, 59

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 26/07/2023

ĐB 440883
Nhất 55006
Nhì 12571
Ba 27016 95501
30131 08492 15383 89512
66966 32151 57397
Năm 8255
Sáu 1598 4967 5943
Bảy 540
Tám 48
Đầu
0 06, 01
1 16, 12
2
3 31
4 43, 40, 48
5 51, 55
6 66, 67
7 71
8 83, 83
9 92, 97, 98
Đuôi
0 40
1 71, 01, 31, 51
2 92, 12
3 83, 83, 43
4
5 55
6 06, 16, 66
7 97, 67
8 98, 48
9

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 19/07/2023

ĐB 479711
Nhất 46767
Nhì 23060
Ba 20046 92888
35326 49215 15592 99131
18378 55413 60816
Năm 8976
Sáu 5974 0505 1892
Bảy 938
Tám 06
Đầu
0 05, 06
1 11, 15, 13, 16
2 26
3 31, 38
4 46
5
6 67, 60
7 78, 76, 74
8 88
9 92, 92
Đuôi
0 60
1 11, 31
2 92, 92
3 13
4 74
5 15, 05
6 46, 26, 16, 76, 06
7 67
8 88, 78, 38
9

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 12/07/2023

ĐB 275974
Nhất 61653
Nhì 95995
Ba 94985 51746
55504 14774 97890 84336
57708 72419 10697
Năm 9965
Sáu 7943 1697 8103
Bảy 375
Tám 23
Đầu
0 04, 08, 03
1 19
2 23
3 36
4 46, 43
5 53
6 65
7 74, 74, 75
8 85
9 95, 90, 97, 97
Đuôi
0 90
1
2
3 53, 43, 03, 23
4 74, 04, 74
5 95, 85, 65, 75
6 46, 36
7 97, 97
8 08
9 19

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 05/07/2023

ĐB 411912
Nhất 21716
Nhì 49830
Ba 05581 72902
28203 67505 63154 89236
02776 24575 58353
Năm 9358
Sáu 9665 3774 7733
Bảy 872
Tám 50
Đầu
0 02, 03, 05
1 12, 16
2
3 30, 36, 33
4
5 54, 53, 58, 50
6 65
7 76, 75, 74, 72
8 81
9
Đuôi
0 30, 50
1 81
2 12, 02, 72
3 03, 53, 33
4 54, 74
5 05, 75, 65
6 16, 36, 76
7
8 58
9

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 28/06/2023

ĐB 293053
Nhất 65434
Nhì 01667
Ba 67865 11525
11856 89011 47090 37892
20331 79843 06913
Năm 1702
Sáu 6333 9522 3107
Bảy 421
Tám 57
Đầu
0 02, 07
1 11, 13
2 25, 22, 21
3 34, 31, 33
4 43
5 53, 56, 57
6 67, 65
7
8
9 90, 92
Đuôi
0 90
1 11, 31, 21
2 92, 02, 22
3 53, 43, 13, 33
4 34
5 65, 25
6 56
7 67, 07, 57
8
9

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 21/06/2023

ĐB 421586
Nhất 19999
Nhì 80072
Ba 30166 79373
02891 41782 19373 82064
28026 69036 12127
Năm 9583
Sáu 5929 9603 1804
Bảy 458
Tám 99
Đầu
0 03, 04
1
2 26, 27, 29
3 36
4
5 58
6 66, 64
7 72, 73, 73
8 86, 82, 83
9 99, 91, 99
Đuôi
0
1 91
2 72, 82
3 73, 73, 83, 03
4 64, 04
5
6 86, 66, 26, 36
7 27
8 58
9 99, 29, 99

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 14/06/2023

ĐB 295049
Nhất 76359
Nhì 24515
Ba 12716 83138
43031 08583 29298 29375
00056 96310 45600
Năm 8394
Sáu 7918 9155 5037
Bảy 757
Tám 61
Đầu
0 00
1 15, 16, 10, 18
2
3 38, 31, 37
4 49
5 59, 56, 55, 57
6 61
7 75
8 83
9 98, 94
Đuôi
0 10, 00
1 31, 61
2
3 83
4 94
5 15, 75, 55
6 16, 56
7 37, 57
8 38, 98, 18
9 49, 59

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 07/06/2023

ĐB 326237
Nhất 14363
Nhì 53551
Ba 13443 64865
80131 81929 63608 21342
95752 78667 30736
Năm 9199
Sáu 5661 2727 8623
Bảy 618
Tám 19
Đầu
0 08
1 18, 19
2 29, 27, 23
3 37, 31, 36
4 43, 42
5 51, 52
6 63, 65, 67, 61
7
8
9 99
Đuôi
0
1 51, 31, 61
2 42, 52
3 63, 43, 23
4
5 65
6 36
7 37, 67, 27
8 08, 18
9 29, 99, 19

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 31/05/2023

ĐB 290965
Nhất 52702
Nhì 24748
Ba 97874 59859
84300 37786 00830 42863
76077 22590 94878
Năm 5906
Sáu 0118 1711 2344
Bảy 243
Tám 85
Đầu
0 02, 00, 06
1 18, 11
2
3 30
4 48, 44, 43
5 59
6 65, 63
7 74, 77, 78
8 86, 85
9 90
Đuôi
0 00, 30, 90
1 11
2 02
3 63, 43
4 74, 44
5 65, 85
6 86, 06
7 77
8 48, 78, 18
9 59

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình.

Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Cần Thơ 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé.

Thống kê Kết quả xổ số Cần Thơ 60 ngày là như thế nào?

Xổ số Cần Thơ 60 ngày – Kết quả XSCT 60 ngày gần đây nhất

Kết quả xổ số Cần Thơ 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 60 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Cần Thơ. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Cần Thơ 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Cần Thơ 60 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Cần Thơ 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Xổ số Cần Thơ 60 ngày – Kết quả XSCT 60 ngày gần đây nhất

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Cần Thơ 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Cần Thơ 60 ngày?

Xổ số Cần Thơ 60 ngày – Kết quả XSCT 60 ngày gần đây nhất

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Cần Thơ 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ.

Xổ số Cần Thơ 60 ngày – Kết quả XSCT 60 ngày gần đây nhất

 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Cần Thơ 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Cần Thơ 60 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Cần Thơ 60 ngày thế nào?

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSCT 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSCT 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo.

Xổ số Cần Thơ 60 ngày – Kết quả XSCT 60 ngày gần đây nhất

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Cần Thơ 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.