Xổ số Cần Thơ 60 ngày – Kết quả XSCT 60 ngày gần đây nhất

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 31/05/2023

ĐB 290965
Nhất 52702
Nhì 24748
Ba 97874 59859
84300 37786 00830 42863
76077 22590 94878
Năm 5906
Sáu 0118 1711 2344
Bảy 243
Tám 85
Đầu
0 02, 00, 06
1 18, 11
2
3 30
4 48, 44, 43
5 59
6 65, 63
7 74, 77, 78
8 86, 85
9 90
Đuôi
0 00, 30, 90
1 11
2 02
3 63, 43
4 74, 44
5 65, 85
6 86, 06
7 77
8 48, 78, 18
9 59

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 24/05/2023

ĐB 238481
Nhất 85428
Nhì 34496
Ba 84554 36477
97019 85835 49598 87388
80406 08930 34851
Năm 7457
Sáu 1912 2794 4534
Bảy 619
Tám 21
Đầu
0 06
1 19, 12, 19
2 28, 21
3 35, 30, 34
4
5 54, 51, 57
6
7 77
8 81, 88
9 96, 98, 94
Đuôi
0 30
1 81, 51, 21
2 12
3
4 54, 94, 34
5 35
6 96, 06
7 77, 57
8 28, 98, 88
9 19, 19

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 17/05/2023

ĐB 253231
Nhất 22520
Nhì 68088
Ba 32318 12353
55357 51582 14877 31443
10262 38856 60677
Năm 4633
Sáu 1671 4148 4586
Bảy 843
Tám 34
Đầu
0
1 18
2 20
3 31, 33, 34
4 43, 48, 43
5 53, 57, 56
6 62
7 77, 77, 71
8 88, 82, 86
9
Đuôi
0 20
1 31, 71
2 82, 62
3 53, 43, 33, 43
4 34
5
6 56, 86
7 57, 77, 77
8 88, 18, 48
9

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 10/05/2023

ĐB 128993
Nhất 57715
Nhì 71276
Ba 57732 62308
70686 17294 08140 73338
17639 98994 06013
Năm 7713
Sáu 7808 2201 5746
Bảy 001
Tám 47
Đầu
0 08, 08, 01, 01
1 15, 13, 13
2
3 32, 38, 39
4 40, 46, 47
5
6
7 76
8 86
9 93, 94, 94
Đuôi
0 40
1 01, 01
2 32
3 93, 13, 13
4 94, 94
5 15
6 76, 86, 46
7 47
8 08, 38, 08
9 39

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 03/05/2023

ĐB 195447
Nhất 33671
Nhì 28942
Ba 69230 56735
49790 93529 05489 04113
14695 91978 54142
Năm 4625
Sáu 1292 5712 0366
Bảy 371
Tám 29
Đầu
0
1 13, 12
2 29, 25, 29
3 30, 35
4 47, 42, 42
5
6 66
7 71, 78, 71
8 89
9 90, 95, 92
Đuôi
0 30, 90
1 71, 71
2 42, 42, 92, 12
3 13
4
5 35, 95, 25
6 66
7 47
8 78
9 29, 89, 29

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 26/04/2023

ĐB 788867
Nhất 67806
Nhì 74285
Ba 44954 12155
97528 09425 73925 69603
73352 48298 48351
Năm 7774
Sáu 2203 8149 7376
Bảy 777
Tám 62
Đầu
0 06, 03, 03
1
2 28, 25, 25
3
4 49
5 54, 55, 52, 51
6 67, 62
7 74, 76, 77
8 85
9 98
Đuôi
0
1 51
2 52, 62
3 03, 03
4 54, 74
5 85, 55, 25, 25
6 06, 76
7 67, 77
8 28, 98
9 49

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 19/04/2023

ĐB 605950
Nhất 96769
Nhì 81298
Ba 62078 83670
60836 07027 48279 15248
98289 18856 99553
Năm 6687
Sáu 9747 0125 0885
Bảy 721
Tám 09
Đầu
0 09
1
2 27, 25, 21
3 36
4 48, 47
5 50, 56, 53
6 69
7 78, 70, 79
8 89, 87, 85
9 98
Đuôi
0 50, 70
1 21
2
3 53
4
5 25, 85
6 36, 56
7 27, 87, 47
8 98, 78, 48
9 69, 79, 89, 09

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 12/04/2023

ĐB 921881
Nhất 58003
Nhì 36697
Ba 97369 80176
85830 74070 42828 55308
31277 88729 06138
Năm 1472
Sáu 7394 8241 4500
Bảy 066
Tám 72
Đầu
0 03, 08, 00
1
2 28, 29
3 30, 38
4 41
5
6 69, 66
7 76, 70, 77, 72, 72
8 81
9 97, 94
Đuôi
0 30, 70, 00
1 81, 41
2 72, 72
3 03
4 94
5
6 76, 66
7 97, 77
8 28, 08, 38
9 69, 29

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 05/04/2023

ĐB 011269
Nhất 13984
Nhì 54345
Ba 38665 79292
43155 20569 50124 43075
83607 48099 66323
Năm 4917
Sáu 9112 1648 8593
Bảy 786
Tám 80
Đầu
0 07
1 17, 12
2 24, 23
3
4 45, 48
5 55
6 69, 65, 69
7 75
8 84, 86, 80
9 92, 99, 93
Đuôi
0 80
1
2 92, 12
3 23, 93
4 84, 24
5 45, 65, 55, 75
6 86
7 07, 17
8 48
9 69, 69, 99

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 29/03/2023

ĐB 510899
Nhất 38436
Nhì 49861
Ba 34956 97110
56401 79336 82352 35579
84848 80813 06543
Năm 0679
Sáu 9886 9061 5350
Bảy 352
Tám 38
Đầu
0 01
1 10, 13
2
3 36, 36, 38
4 48, 43
5 56, 52, 50, 52
6 61, 61
7 79, 79
8 86
9 99
Đuôi
0 10, 50
1 61, 01, 61
2 52, 52
3 13, 43
4
5
6 36, 56, 36, 86
7
8 48, 38
9 99, 79, 79

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 22/03/2023

ĐB 465465
Nhất 02287
Nhì 55280
Ba 56820 33486
17759 33333 58249 63792
94274 13367 98564
Năm 4018
Sáu 6502 6471 2399
Bảy 524
Tám 87
Đầu
0 02
1 18
2 20, 24
3 33
4 49
5 59
6 65, 67, 64
7 74, 71
8 87, 80, 86, 87
9 92, 99
Đuôi
0 80, 20
1 71
2 92, 02
3 33
4 74, 64, 24
5 65
6 86
7 87, 67, 87
8 18
9 59, 49, 99

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 15/03/2023

ĐB 735161
Nhất 93343
Nhì 32682
Ba 27291 14124
56543 73775 45260 74263
65025 24476 20556
Năm 1180
Sáu 0571 4234 7095
Bảy 091
Tám 79
Đầu
0
1
2 24, 25
3 34
4 43, 43
5 56
6 61, 60, 63
7 75, 76, 71, 79
8 82, 80
9 91, 95, 91
Đuôi
0 60, 80
1 61, 91, 71, 91
2 82
3 43, 43, 63
4 24, 34
5 75, 25, 95
6 76, 56
7
8
9 79

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 08/03/2023

ĐB 472192
Nhất 84514
Nhì 08998
Ba 88250 20666
37602 74949 81961 04531
77965 95542 93161
Năm 1628
Sáu 8502 2937 3265
Bảy 306
Tám 59
Đầu
0 02, 02, 06
1 14
2 28
3 31, 37
4 49, 42
5 50, 59
6 66, 61, 65, 61, 65
7
8
9 92, 98
Đuôi
0 50
1 61, 31, 61
2 92, 02, 42, 02
3
4 14
5 65, 65
6 66, 06
7 37
8 98, 28
9 49, 59

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 01/03/2023

ĐB 874314
Nhất 90954
Nhì 24963
Ba 38513 05181
46116 24845 99987 47546
32500 37024 15084
Năm 4556
Sáu 4594 8622 5321
Bảy 123
Tám 69
Đầu
0 00
1 14, 13, 16
2 24, 22, 21, 23
3
4 45, 46
5 54, 56
6 63, 69
7
8 81, 87, 84
9 94
Đuôi
0 00
1 81, 21
2 22
3 63, 13, 23
4 14, 54, 24, 84, 94
5 45
6 16, 46, 56
7 87
8
9 69

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 22/02/2023

ĐB 882249
Nhất 71453
Nhì 77806
Ba 23853 12282
90349 43781 30130 57200
24499 59641 78719
Năm 1202
Sáu 8223 0781 2912
Bảy 760
Tám 45
Đầu
0 06, 00, 02
1 19, 12
2 23
3 30
4 49, 49, 41, 45
5 53, 53
6 60
7
8 82, 81, 81
9 99
Đuôi
0 30, 00, 60
1 81, 41, 81
2 82, 02, 12
3 53, 53, 23
4
5 45
6 06
7
8
9 49, 49, 99, 19

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 15/02/2023

ĐB 228641
Nhất 99947
Nhì 01996
Ba 04686 90777
66419 12220 09240 33580
45122 52954 72243
Năm 1087
Sáu 0780 3552 5850
Bảy 420
Tám 95
Đầu
0
1 19
2 20, 22, 20
3
4 41, 47, 40, 43
5 54, 52, 50
6
7 77
8 86, 80, 87, 80
9 96, 95
Đuôi
0 20, 40, 80, 80, 50, 20
1 41
2 22, 52
3 43
4 54
5 95
6 96, 86
7 47, 77, 87
8
9 19

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 08/02/2023

ĐB 983176
Nhất 41794
Nhì 25556
Ba 63477 97717
48694 44059 86022 66024
17972 73943 30296
Năm 3246
Sáu 9018 8126 4841
Bảy 101
Tám 95
Đầu
0 01
1 17, 18
2 22, 24, 26
3
4 43, 46, 41
5 56, 59
6
7 76, 77, 72
8
9 94, 94, 96, 95
Đuôi
0
1 41, 01
2 22, 72
3 43
4 94, 94, 24
5 95
6 76, 56, 96, 46, 26
7 77, 17
8 18
9 59

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 01/02/2023

ĐB 173861
Nhất 40747
Nhì 05630
Ba 43591 31990
91656 67831 26113 71987
79097 92357 02623
Năm 4427
Sáu 4063 7300 9301
Bảy 267
Tám 18
Đầu
0 00, 01
1 13, 18
2 23, 27
3 30, 31
4 47
5 56, 57
6 61, 63, 67
7
8 87
9 91, 90, 97
Đuôi
0 30, 90, 00
1 61, 91, 31, 01
2
3 13, 23, 63
4
5
6 56
7 47, 87, 97, 57, 27, 67
8 18
9

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 25/01/2023

ĐB 199613
Nhất 75677
Nhì 49423
Ba 88588 26760
72678 40543 35253 11335
71950 77517 24240
Năm 5962
Sáu 4071 8283 6568
Bảy 712
Tám 70
Đầu
0
1 13, 17, 12
2 23
3 35
4 43, 40
5 53, 50
6 60, 62, 68
7 77, 78, 71, 70
8 88, 83
9
Đuôi
0 60, 50, 40, 70
1 71
2 62, 12
3 13, 23, 43, 53, 83
4
5 35
6
7 77, 17
8 88, 78, 68
9

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 18/01/2023

ĐB 363263
Nhất 26393
Nhì 29088
Ba 82507 80108
00176 32605 16273 79995
49821 45990 95935
Năm 4536
Sáu 8407 2486 7309
Bảy 023
Tám 08
Đầu
0 07, 08, 05, 07, 09, 08
1
2 21, 23
3 35, 36
4
5
6 63
7 76, 73
8 88, 86
9 93, 95, 90
Đuôi
0 90
1 21
2
3 63, 93, 73, 23
4
5 05, 95, 35
6 76, 36, 86
7 07, 07
8 88, 08, 08
9 09

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 11/01/2023

ĐB 488615
Nhất 35704
Nhì 70858
Ba 63171 90951
40718 43431 76361 66430
21401 33022 60115
Năm 6253
Sáu 3080 9205 5717
Bảy 282
Tám 22
Đầu
0 04, 01, 05
1 15, 18, 15, 17
2 22, 22
3 31, 30
4
5 58, 51, 53
6 61
7 71
8 80, 82
9
Đuôi
0 30, 80
1 71, 51, 31, 61, 01
2 22, 82, 22
3 53
4 04
5 15, 15, 05
6
7 17
8 58, 18
9

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 04/01/2023

ĐB 444232
Nhất 86543
Nhì 76766
Ba 41618 74878
04649 66127 87110 52165
92721 58840 84922
Năm 4331
Sáu 0996 6453 9276
Bảy 000
Tám 56
Đầu
0 00
1 18, 10
2 27, 21, 22
3 32, 31
4 43, 49, 40
5 53, 56
6 66, 65
7 78, 76
8
9 96
Đuôi
0 10, 40, 00
1 21, 31
2 32, 22
3 43, 53
4
5 65
6 66, 96, 76, 56
7 27
8 18, 78
9 49

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 28/12/2022

ĐB 278205
Nhất 01149
Nhì 65185
Ba 28374 51145
59068 00918 85188 81587
17770 65581 40756
Năm 9385
Sáu 0038 0021 1586
Bảy 028
Tám 18
Đầu
0 05
1 18, 18
2 21, 28
3 38
4 49, 45
5 56
6 68
7 74, 70
8 85, 88, 87, 81, 85, 86
9
Đuôi
0 70
1 81, 21
2
3
4 74
5 05, 85, 45, 85
6 56, 86
7 87
8 68, 18, 88, 38, 28, 18
9 49

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 21/12/2022

ĐB 692979
Nhất 29988
Nhì 23540
Ba 14284 12769
85754 59374 36442 32416
64628 26146 92522
Năm 3884
Sáu 1654 8513 9728
Bảy 839
Tám 14
Đầu
0
1 16, 13, 14
2 28, 22, 28
3 39
4 40, 42, 46
5 54, 54
6 69
7 79, 74
8 88, 84, 84
9
Đuôi
0 40
1
2 42, 22
3 13
4 84, 54, 74, 84, 54, 14
5
6 16, 46
7
8 88, 28, 28
9 79, 69, 39

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 14/12/2022

ĐB 192219
Nhất 01473
Nhì 35289
Ba 53665 85888
87118 90791 39025 62000
27767 35313 39258
Năm 3238
Sáu 3801 3250 1912
Bảy 789
Tám 60
Đầu
0 00, 01
1 19, 18, 13, 12
2 25
3 38
4
5 58, 50
6 65, 67, 60
7 73
8 89, 88, 89
9 91
Đuôi
0 00, 50, 60
1 91, 01
2 12
3 73, 13
4
5 65, 25
6
7 67
8 88, 18, 58, 38
9 19, 89, 89

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 07/12/2022

ĐB 699594
Nhất 01949
Nhì 71621
Ba 93829 40180
39620 79125 83705 94297
89528 46315 24391
Năm 8117
Sáu 8666 0262 8233
Bảy 909
Tám 46
Đầu
0 05, 09
1 15, 17
2 21, 29, 20, 25, 28
3 33
4 49, 46
5
6 66, 62
7
8 80
9 94, 97, 91
Đuôi
0 80, 20
1 21, 91
2 62
3 33
4 94
5 25, 05, 15
6 66, 46
7 97, 17
8 28
9 49, 29, 09

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 30/11/2022

ĐB 378270
Nhất 65292
Nhì 56306
Ba 20694 84464
96286 39499 78873 47306
13074 84324 32540
Năm 1281
Sáu 0008 2508 2960
Bảy 944
Tám 13
Đầu
0 06, 06, 08, 08
1 13
2 24
3
4 40, 44
5
6 64, 60
7 70, 73, 74
8 86, 81
9 92, 94, 99
Đuôi
0 70, 40, 60
1 81
2 92
3 73, 13
4 94, 64, 74, 24, 44
5
6 06, 86, 06
7
8 08, 08
9 99

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 23/11/2022

ĐB 913567
Nhất 31521
Nhì 82287
Ba 38345 85975
39438 27826 10782 26308
97128 67362 60208
Năm 8224
Sáu 9376 9060 0669
Bảy 760
Tám 40
Đầu
0 08, 08
1
2 21, 26, 28, 24
3 38
4 45, 40
5
6 67, 62, 60, 69, 60
7 75, 76
8 87, 82
9
Đuôi
0 60, 60, 40
1 21
2 82, 62
3
4 24
5 45, 75
6 26, 76
7 67, 87
8 38, 08, 28, 08
9 69

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 16/11/2022

ĐB 773544
Nhất 54507
Nhì 93341
Ba 88254 02223
96387 87236 63899 96654
64180 49366 40940
Năm 4719
Sáu 0830 5638 4402
Bảy 749
Tám 91
Đầu
0 07, 02
1 19
2 23
3 36, 30, 38
4 44, 41, 40, 49
5 54, 54
6 66
7
8 87, 80
9 99, 91
Đuôi
0 80, 40, 30
1 41, 91
2 02
3 23
4 44, 54, 54
5
6 36, 66
7 07, 87
8 38
9 99, 19, 49

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 09/11/2022

ĐB 597943
Nhất 89416
Nhì 47110
Ba 18127 77341
08854 19409 44477 74339
74881 13168 80129
Năm 5805
Sáu 0379 5951 8375
Bảy 760
Tám 48
Đầu
0 09, 05
1 16, 10
2 27, 29
3 39
4 43, 41, 48
5 54, 51
6 68, 60
7 77, 79, 75
8 81
9
Đuôi
0 10, 60
1 41, 81, 51
2
3 43
4 54
5 05, 75
6 16
7 27, 77
8 68, 48
9 09, 39, 29, 79

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 02/11/2022

ĐB 439832
Nhất 56806
Nhì 45961
Ba 79016 46919
63256 81488 28051 57403
21689 14343 15927
Năm 2915
Sáu 4980 8589 1446
Bảy 318
Tám 62
Đầu
0 06, 03
1 16, 19, 15, 18
2 27
3 32
4 43, 46
5 56, 51
6 61, 62
7
8 88, 89, 80, 89
9
Đuôi
0 80
1 61, 51
2 32, 62
3 03, 43
4
5 15
6 06, 16, 56, 46
7 27
8 88, 18
9 19, 89, 89

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 26/10/2022

ĐB 000344
Nhất 36523
Nhì 19417
Ba 21194 06155
29818 64870 95955 37773
24993 60695 63041
Năm 6884
Sáu 5363 8868 1681
Bảy 228
Tám 97
Đầu
0
1 17, 18
2 23, 28
3
4 44, 41
5 55, 55
6 63, 68
7 70, 73
8 84, 81
9 94, 93, 95, 97
Đuôi
0 70
1 41, 81
2
3 23, 73, 93, 63
4 44, 94, 84
5 55, 55, 95
6
7 17, 97
8 18, 68, 28
9

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 19/10/2022

ĐB 178259
Nhất 25910
Nhì 10358
Ba 53233 44730
39671 78458 77066 66574
64890 42259 42219
Năm 4258
Sáu 6958 4581 7219
Bảy 700
Tám 01
Đầu
0 00, 01
1 10, 19, 19
2
3 33, 30
4
5 59, 58, 58, 59, 58, 58
6 66
7 71, 74
8 81
9 90
Đuôi
0 10, 30, 90, 00
1 71, 81, 01
2
3 33
4 74
5
6 66
7
8 58, 58, 58, 58
9 59, 59, 19, 19

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 12/10/2022

ĐB 160208
Nhất 85464
Nhì 82743
Ba 15228 09037
06071 62073 58428 35010
80367 15883 75725
Năm 0141
Sáu 6838 4118 3011
Bảy 000
Tám 92
Đầu
0 08, 00
1 10, 18, 11
2 28, 28, 25
3 37, 38
4 43, 41
5
6 64, 67
7 71, 73
8 83
9 92
Đuôi
0 10, 00
1 71, 41, 11
2 92
3 43, 73, 83
4 64
5 25
6
7 37, 67
8 08, 28, 28, 38, 18
9

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 05/10/2022

ĐB 327356
Nhất 50659
Nhì 60092
Ba 62281 64713
66058 09918 33885 43557
56803 61070 68192
Năm 5306
Sáu 7102 5541 0387
Bảy 400
Tám 96
Đầu
0 03, 06, 02, 00
1 13, 18
2
3
4 41
5 56, 59, 58, 57
6
7 70
8 81, 85, 87
9 92, 92, 96
Đuôi
0 70, 00
1 81, 41
2 92, 92, 02
3 13, 03
4
5 85
6 56, 06, 96
7 57, 87
8 58, 18
9 59

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 28/09/2022

ĐB 414966
Nhất 01425
Nhì 02742
Ba 78685 25655
68769 41279 17914 37665
24716 46824 52755
Năm 6889
Sáu 4653 8401 2971
Bảy 148
Tám 15
Đầu
0 01
1 14, 16, 15
2 25, 24
3
4 42, 48
5 55, 55, 53
6 66, 69, 65
7 79, 71
8 85, 89
9
Đuôi
0
1 01, 71
2 42
3 53
4 14, 24
5 25, 85, 55, 65, 55, 15
6 66, 16
7
8 48
9 69, 79, 89

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 21/09/2022

ĐB 619143
Nhất 34832
Nhì 77878
Ba 96982 88523
55416 85871 60953 37084
07079 30790 56631
Năm 8330
Sáu 2489 3754 7758
Bảy 949
Tám 74
Đầu
0
1 16
2 23
3 32, 31, 30
4 43, 49
5 53, 54, 58
6
7 78, 71, 79, 74
8 82, 84, 89
9 90
Đuôi
0 90, 30
1 71, 31
2 32, 82
3 43, 23, 53
4 84, 54, 74
5
6 16
7
8 78, 58
9 79, 89, 49

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 14/09/2022

ĐB 861557
Nhất 34568
Nhì 85865
Ba 56619 46975
33818 95639 20415 48861
92038 76086 69312
Năm 7712
Sáu 7440 8757 2523
Bảy 145
Tám 97
Đầu
0
1 19, 18, 15, 12, 12
2 23
3 39, 38
4 40, 45
5 57, 57
6 68, 65, 61
7 75
8 86
9 97
Đuôi
0 40
1 61
2 12, 12
3 23
4
5 65, 75, 15, 45
6 86
7 57, 57, 97
8 68, 18, 38
9 19, 39

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 07/09/2022

ĐB 057134
Nhất 82095
Nhì 04409
Ba 52221 54286
71260 25389 00137 26257
81979 38811 40225
Năm 2840
Sáu 0414 1608 1599
Bảy 135
Tám 20
Đầu
0 09, 08
1 11, 14
2 21, 25, 20
3 34, 37, 35
4 40
5 57
6 60
7 79
8 86, 89
9 95, 99
Đuôi
0 60, 40, 20
1 21, 11
2
3
4 34, 14
5 95, 25, 35
6 86
7 37, 57
8 08
9 09, 89, 79, 99

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 31/08/2022

ĐB 190428
Nhất 15152
Nhì 76910
Ba 27894 28445
55031 45651 61707 76083
41125 89129 84699
Năm 7500
Sáu 7335 4925 9685
Bảy 434
Tám 49
Đầu
0 07, 00
1 10
2 28, 25, 29, 25
3 31, 35, 34
4 45, 49
5 52, 51
6
7
8 83, 85
9 94, 99
Đuôi
0 10, 00
1 31, 51
2 52
3 83
4 94, 34
5 45, 25, 35, 25, 85
6
7 07
8 28
9 29, 99, 49

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 24/08/2022

ĐB 758801
Nhất 87617
Nhì 06727
Ba 35300 27242
09461 12398 11928 16233
52169 05165 18509
Năm 8206
Sáu 7478 7450 8012
Bảy 075
Tám 18
Đầu
0 01, 00, 09, 06
1 17, 12, 18
2 27, 28
3 33
4 42
5 50
6 61, 69, 65
7 78, 75
8
9 98
Đuôi
0 00, 50
1 01, 61
2 42, 12
3 33
4
5 65, 75
6 06
7 17, 27
8 98, 28, 78, 18
9 69, 09

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 17/08/2022

ĐB 380271
Nhất 97108
Nhì 15303
Ba 39021 12736
42502 91931 17511 96198
65940 24114 61444
Năm 2708
Sáu 8093 0535 6472
Bảy 457
Tám 83
Đầu
0 08, 03, 02, 08
1 11, 14
2 21
3 36, 31, 35
4 40, 44
5 57
6
7 71, 72
8 83
9 98, 93
Đuôi
0 40
1 71, 21, 31, 11
2 02, 72
3 03, 93, 83
4 14, 44
5 35
6 36
7 57
8 08, 98, 08
9

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 10/08/2022

ĐB 330474
Nhất 12127
Nhì 02568
Ba 20467 60615
62102 50385 32590 15729
78853 43789 89676
Năm 4997
Sáu 8050 8846 6131
Bảy 784
Tám 86
Đầu
0 02
1 15
2 27, 29
3 31
4 46
5 53, 50
6 68, 67
7 74, 76
8 85, 89, 84, 86
9 90, 97
Đuôi
0 90, 50
1 31
2 02
3 53
4 74, 84
5 15, 85
6 76, 46, 86
7 27, 67, 97
8 68
9 29, 89

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 03/08/2022

ĐB 211871
Nhất 80150
Nhì 16958
Ba 47797 07679
86514 50796 11976 10398
00763 58825 07254
Năm 4577
Sáu 3150 6597 2800
Bảy 578
Tám 06
Đầu
0 00, 06
1 14
2 25
3
4
5 50, 58, 54, 50
6 63
7 71, 79, 76, 77, 78
8
9 97, 96, 98, 97
Đuôi
0 50, 50, 00
1 71
2
3 63
4 14, 54
5 25
6 96, 76, 06
7 97, 77, 97
8 58, 98, 78
9 79

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 27/07/2022

ĐB 730085
Nhất 04872
Nhì 51332
Ba 60449 40445
97513 46297 37791 19948
79917 25758 08862
Năm 6303
Sáu 8998 6208 9315
Bảy 526
Tám 61
Đầu
0 03, 08
1 13, 17, 15
2 26
3 32
4 49, 45, 48
5 58
6 62, 61
7 72
8 85
9 97, 91, 98
Đuôi
0
1 91, 61
2 72, 32, 62
3 13, 03
4
5 85, 45, 15
6 26
7 97, 17
8 48, 58, 98, 08
9 49

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 20/07/2022

ĐB 426411
Nhất 42380
Nhì 26588
Ba 74276 86766
36365 42192 69434 30536
11252 67227 66121
Năm 8937
Sáu 2785 4533 9879
Bảy 784
Tám 35
Đầu
0
1 11
2 27, 21
3 34, 36, 37, 33, 35
4
5 52
6 66, 65
7 76, 79
8 80, 88, 85, 84
9 92
Đuôi
0 80
1 11, 21
2 92, 52
3 33
4 34, 84
5 65, 85, 35
6 76, 66, 36
7 27, 37
8 88
9 79

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 13/07/2022

ĐB 071384
Nhất 65764
Nhì 25374
Ba 22925 83734
47084 65172 30468 97979
56149 20021 58567
Năm 0772
Sáu 6302 3105 7680
Bảy 633
Tám 77
Đầu
0 02, 05
1
2 25, 21
3 34, 33
4 49
5
6 64, 68, 67
7 74, 72, 79, 72, 77
8 84, 84, 80
9
Đuôi
0 80
1 21
2 72, 72, 02
3 33
4 84, 64, 74, 34, 84
5 25, 05
6
7 67, 77
8 68
9 79, 49

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 06/07/2022

ĐB 246767
Nhất 75917
Nhì 80174
Ba 08003 24336
29546 31930 31237 23669
89540 35877 06462
Năm 8487
Sáu 7706 6160 2973
Bảy 709
Tám 01
Đầu
0 03, 06, 09, 01
1 17
2
3 36, 30, 37
4 46, 40
5
6 67, 69, 62, 60
7 74, 77, 73
8 87
9
Đuôi
0 30, 40, 60
1 01
2 62
3 03, 73
4 74
5
6 36, 46, 06
7 67, 17, 37, 77, 87
8
9 69, 09

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 29/06/2022

ĐB 864057
Nhất 28767
Nhì 66628
Ba 15621 53609
91821 84122 39207 02198
50263 51174 98113
Năm 4307
Sáu 9322 9228 0995
Bảy 337
Tám 40
Đầu
0 09, 07, 07
1 13
2 28, 21, 21, 22, 22, 28
3 37
4 40
5 57
6 67, 63
7 74
8
9 98, 95
Đuôi
0 40
1 21, 21
2 22, 22
3 63, 13
4 74
5 95
6
7 57, 67, 07, 07, 37
8 28, 98, 28
9 09

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 22/06/2022

ĐB 821302
Nhất 25545
Nhì 99872
Ba 67226 93419
66394 10181 02988 85287
88202 81219 93050
Năm 3440
Sáu 4674 3786 3800
Bảy 647
Tám 14
Đầu
0 02, 02, 00
1 19, 19, 14
2 26
3
4 45, 40, 47
5 50
6
7 72, 74
8 81, 88, 87, 86
9 94
Đuôi
0 50, 40, 00
1 81
2 02, 72, 02
3
4 94, 74, 14
5 45
6 26, 86
7 87, 47
8 88
9 19, 19

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 15/06/2022

ĐB 927165
Nhất 57910
Nhì 29610
Ba 66556 73434
57999 45795 67918 49025
13145 03432 81523
Năm 4212
Sáu 5972 1683 3575
Bảy 138
Tám 93
Đầu
0
1 10, 10, 18, 12
2 25, 23
3 34, 32, 38
4 45
5 56
6 65
7 72, 75
8 83
9 99, 95, 93
Đuôi
0 10, 10
1
2 32, 12, 72
3 23, 83, 93
4 34
5 65, 95, 25, 45, 75
6 56
7
8 18, 38
9 99

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 08/06/2022

ĐB 579210
Nhất 13490
Nhì 91284
Ba 24076 30484
79186 55906 01886 10512
76053 55573 43643
Năm 2841
Sáu 8631 6757 1122
Bảy 986
Tám 26
Đầu
0 06
1 10, 12
2 22, 26
3 31
4 43, 41
5 53, 57
6
7 76, 73
8 84, 84, 86, 86, 86
9 90
Đuôi
0 10, 90
1 41, 31
2 12, 22
3 53, 73, 43
4 84, 84
5
6 76, 86, 06, 86, 86, 26
7 57
8
9

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 01/06/2022

ĐB 541281
Nhất 62157
Nhì 48230
Ba 28949 33510
33454 37653 05826 98112
09572 07964 13000
Năm 9510
Sáu 2055 9765 5552
Bảy 177
Tám 41
Đầu
0 00
1 10, 12, 10
2 26
3 30
4 49, 41
5 57, 54, 53, 55, 52
6 64, 65
7 72, 77
8 81
9
Đuôi
0 30, 10, 00, 10
1 81, 41
2 12, 72, 52
3 53
4 54, 64
5 55, 65
6 26
7 57, 77
8
9 49

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 25/05/2022

ĐB 353900
Nhất 75400
Nhì 03425
Ba 24119 11343
10928 60792 75563 04012
25477 68264 45815
Năm 1817
Sáu 9462 6458 0283
Bảy 263
Tám 93
Đầu
0 00, 00
1 19, 12, 15, 17
2 25, 28
3
4 43
5 58
6 63, 64, 62, 63
7 77
8 83
9 92, 93
Đuôi
0 00, 00
1
2 92, 12, 62
3 43, 63, 83, 63, 93
4 64
5 25, 15
6
7 77, 17
8 28, 58
9 19

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 18/05/2022

ĐB 547303
Nhất 24244
Nhì 60613
Ba 39408 13407
88308 45642 18022 49305
31367 93404 44593
Năm 3191
Sáu 8706 2281 4688
Bảy 224
Tám 98
Đầu
0 03, 08, 07, 08, 05, 04, 06
1 13
2 22, 24
3
4 44, 42
5
6 67
7
8 81, 88
9 93, 91, 98
Đuôi
0
1 91, 81
2 42, 22
3 03, 13, 93
4 44, 04, 24
5 05
6 06
7 07, 67
8 08, 08, 88, 98
9

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 11/05/2022

ĐB 254658
Nhất 70738
Nhì 40230
Ba 04151 76832
86187 84441 86714 64776
61475 18230 97426
Năm 0358
Sáu 1596 4120 9174
Bảy 196
Tám 95
Đầu
0
1 14
2 26, 20
3 38, 30, 32, 30
4 41
5 58, 51, 58
6
7 76, 75, 74
8 87
9 96, 96, 95
Đuôi
0 30, 30, 20
1 51, 41
2 32
3
4 14, 74
5 75, 95
6 76, 26, 96, 96
7 87
8 58, 38, 58
9

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 04/05/2022

ĐB 264654
Nhất 82339
Nhì 89086
Ba 78005 68417
18831 29951 42038 13481
80866 35337 28606
Năm 2296
Sáu 9826 4073 4092
Bảy 373
Tám 37
Đầu
0 05, 06
1 17
2 26
3 39, 31, 38, 37, 37
4
5 54, 51
6 66
7 73, 73
8 86, 81
9 96, 92
Đuôi
0
1 31, 51, 81
2 92
3 73, 73
4 54
5 05
6 86, 66, 06, 96, 26
7 17, 37, 37
8 38
9 39

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 27/04/2022

ĐB 961362
Nhất 70914
Nhì 73534
Ba 46991 37146
02830 97938 30381 74128
87673 04226 84487
Năm 1121
Sáu 5409 3950 2558
Bảy 864
Tám 95
Đầu
0 09
1 14
2 28, 26, 21
3 34, 30, 38
4 46
5 50, 58
6 62, 64
7 73
8 81, 87
9 91, 95
Đuôi
0 30, 50
1 91, 81, 21
2 62
3 73
4 14, 34, 64
5 95
6 46, 26
7 87
8 38, 28, 58
9 09

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 20/04/2022

ĐB 127330
Nhất 13308
Nhì 58837
Ba 58463 82047
76179 75235 12978 18592
97507 48599 65804
Năm 2014
Sáu 9912 9584 7665
Bảy 992
Tám 84
Đầu
0 08, 07, 04
1 14, 12
2
3 30, 37, 35
4 47
5
6 63, 65
7 79, 78
8 84, 84
9 92, 99, 92
Đuôi
0 30
1
2 92, 12, 92
3 63
4 04, 14, 84, 84
5 35, 65
6
7 37, 47, 07
8 08, 78
9 79, 99

Kết quả sổ xố Cần Thơ - 13/04/2022

ĐB 209667
Nhất 43070
Nhì 86392
Ba 60955 47573
62355 03893 56130 38874
43281 60680 62645
Năm 5376
Sáu 6996 4679 6487
Bảy 326
Tám 65
Đầu
0
1
2 26
3 30
4 45
5 55, 55
6 67, 65
7 70, 73, 74, 76, 79
8 81, 80, 87
9 92, 93, 96
Đuôi
0 70, 30, 80
1 81
2 92
3 73, 93
4 74
5 55, 55, 45, 65
6 76, 96, 26
7 67, 87
8
9 79

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình.

Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Cần Thơ 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé.

Thống kê Kết quả xổ số Cần Thơ 60 ngày là như thế nào?

Xổ số Cần Thơ 60 ngày – Kết quả XSCT 60 ngày gần đây nhất

Kết quả xổ số Cần Thơ 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 60 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Cần Thơ. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Cần Thơ 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Cần Thơ 60 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Cần Thơ 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Xổ số Cần Thơ 60 ngày – Kết quả XSCT 60 ngày gần đây nhất

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Cần Thơ 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Cần Thơ 60 ngày?

Xổ số Cần Thơ 60 ngày – Kết quả XSCT 60 ngày gần đây nhất

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Cần Thơ 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ.

Xổ số Cần Thơ 60 ngày – Kết quả XSCT 60 ngày gần đây nhất

 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Cần Thơ 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Cần Thơ 60 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Cần Thơ 60 ngày thế nào?

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSCT 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSCT 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo.

Xổ số Cần Thơ 60 ngày – Kết quả XSCT 60 ngày gần đây nhất

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Cần Thơ 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.