Thống kê chi tiết kết quả xổ số Cần Thơ

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Cần Thơ

Bộ số Lần về Tỉ lệ
77 4 Lần 4.44%
13 3 Lần 3.33%
30 3 Lần 3.33%
43 3 Lần 3.33%
71 3 Lần 3.33%
86 3 Lần 3.33%
94 3 Lần 3.33%
01 2 Lần 2.22%
06 2 Lần 2.22%
08 2 Lần 2.22%
12 2 Lần 2.22%
18 2 Lần 2.22%
19 2 Lần 2.22%
29 2 Lần 2.22%
34 2 Lần 2.22%
35 2 Lần 2.22%
42 2 Lần 2.22%
47 2 Lần 2.22%
48 2 Lần 2.22%
57 2 Lần 2.22%
78 2 Lần 2.22%
88 2 Lần 2.22%
90 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Cần Thơ đến 31/05/2023

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
77 4 Lần Không tăng
13 3 Lần Không tăng
30 3 Lần Tăng 1
43 3 Lần Tăng 1
71 3 Lần Không tăng
86 3 Lần Tăng 1
94 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
77 6 Tăng 1
48 5 Tăng 1
86 5 Không tăng
13 4 Không tăng
25 4 Không tăng
30 4 Tăng 1
43 4 Tăng 1
69 4 Không tăng
94 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
43 11 Không tăng
13 10 Không tăng
18 10 Không tăng
77 10 Tăng 1
86 10 Tăng 1
08 9 Không tăng
28 9 Không tăng
49 9 Không tăng
54 9 Không tăng
56 9 Giảm 1
87 9 Không tăng
94 9 Không tăng
21 8 Không tăng
30 8 Tăng 1
40 8 Không tăng
60 8 Không tăng
76 8 Không tăng
80 8 Giảm 1
81 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 30: 2 Kỳ
  • 77: 3 Kỳ
  • 06: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Cần Thơ trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
17 Lần Tăng 2
0
Tăng 1 16 Lần
15 Lần Tăng 1
1
Không tăng 17 Lần
16 Lần Giảm 2
2
Giảm 1 17 Lần
18 Lần Không tăng
3
Tăng 1 18 Lần
20 Lần Tăng 2
4
Giảm 1 13 Lần
19 Lần Không tăng
5
Tăng 1 17 Lần
14 Lần Giảm 1
6
Tăng 1 21 Lần
25 Lần Tăng 1
7
Giảm 2 17 Lần
18 Lần Giảm 2
8
Tăng 2 24 Lần
18 Lần Giảm 1
9
Giảm 2 20 Lần