Thống kê chi tiết kết quả xổ số Cần Thơ

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Cần Thơ

Bộ số Lần về Tỉ lệ
15 6 Lần 6.67%
68 4 Lần 4.44%
40 3 Lần 3.33%
65 3 Lần 3.33%
05 2 Lần 2.22%
22 2 Lần 2.22%
27 2 Lần 2.22%
29 2 Lần 2.22%
32 2 Lần 2.22%
38 2 Lần 2.22%
43 2 Lần 2.22%
45 2 Lần 2.22%
48 2 Lần 2.22%
53 2 Lần 2.22%
54 2 Lần 2.22%
57 2 Lần 2.22%
58 2 Lần 2.22%
64 2 Lần 2.22%
69 2 Lần 2.22%
71 2 Lần 2.22%
73 2 Lần 2.22%
77 2 Lần 2.22%
86 2 Lần 2.22%
94 2 Lần 2.22%
95 2 Lần 2.22%
96 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Cần Thơ đến 19/06/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
15 6 Lần Tăng 1
68 4 Lần Tăng 1
40 3 Lần Tăng 1
65 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
15 7 Tăng 1
27 7 Không tăng
32 5 Tăng 1
43 5 Không tăng
49 5 Không tăng
05 4 Giảm 1
40 4 Tăng 1
54 4 Không tăng
68 4 Tăng 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
05 12 Không tăng
19 10 Không tăng
27 10 Không tăng
58 10 Tăng 1
56 9 Không tăng
65 9 Không tăng
67 9 Không tăng
86 9 Không tăng
93 9 Không tăng
06 8 Không tăng
15 8 Không tăng
30 8 Giảm 1
34 8 Không tăng
39 8 Không tăng
55 8 Không tăng
68 8 Tăng 1
69 8 Không tăng
77 8 Không tăng
88 8 Không tăng
91 8 Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 40: 2 Kỳ
  • 48: 2 Kỳ
  • 15: 5 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Cần Thơ trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
16 Lần Giảm 2
0
Không tăng 15 Lần
11 Lần Tăng 1
1
Giảm 1 15 Lần
19 Lần Tăng 1
2
Không tăng 20 Lần
18 Lần Giảm 2
3
Giảm 3 17 Lần
22 Lần Tăng 1
4
Tăng 2 18 Lần
21 Lần Giảm 2
5
Không tăng 25 Lần
21 Lần Tăng 1
6
Giảm 1 14 Lần
16 Lần Không tăng
7
Giảm 1 22 Lần
14 Lần Giảm 1
8
Tăng 3 18 Lần
22 Lần Tăng 3
9
Tăng 1 16 Lần