Xổ số Cần Thơ và những quy định chung về xổ số

Xổ số Cần Thơ và những con số thống kê cho thấy công ty xổ số khu vực miền nam đặc biệt là tỉnh Cần Thơ đang là khu vực phát triển nhất về xổ số, xổ số cần thơcòn nổi tiếng về những cầu lô tô chuẩn xác đến từng con số, kết quả xổ số Cần Thơ nhanh nhất, chính xác nhất, hiệu quả nhấtNhững tấm vé xổ số

Những quy định chung về xổ số Cần Thơ

1/ Chức năng, nhiệm vu, quyền hạn phòng Trả Thưởng:

- Phòng Trả thưởng có chức năng kiểm tra, đối chiếu kết quả vé trúng thưởng;  chịu trách nhiệm về tính chính xác của toàn bộ vé xổ số Cần thơ trúng thưởng sau khi đã lập bảng kê trả thưởng cho khách hàng, quản lý chặt chẻ, an toàn vé trúng trong suốt quá trình lưu giữ tại phòng Trả Thưởng.

-  Phòng Trả thưởng chịu trách nhiệm tiếp nhận vé trúng thưởng do khách hàng (kể cả đại lý) mang đến, kiểm nhận, đối chiếu kết quả xổ số Cần Thơ và so cùi giáp lai, v.v… đảm bảo việc chi trả thưởng được kịp thời, chính xác, đúng luật định.

- Phòng Trả thưởng có quyền từ chối chi trả thưởng đối với những vé không trúng thưởng, cắt dán, cạo sửa, trễ hạn, vé trúng thưởng do hành vi hủy hoại, không bảo quản tờ vé xổ số, v.v…

2/ Phòng Trả thưởng xổ số Cần Thơ đề xuất xử lý đối với những vé trúng thưởng; vì lý do khách quan như vé bị rách, cháy, v.v… đảm bảo đúng luật pháp và bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng.

3/ Phòng Trả thưởng có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng thực hiện các quy định của việc chi trả thưởng, nghiên cứu cải tiến sao cho công tác chi trả thưởng khoa học và văn minh, lịch sự.

4/ Phòng Trả thưởng có nhiệm vụ đề xuất việc cải tiến công tác in ấn (cả nội dung lẫn hình thức), đảm bảo chống cắt dán, cạo sửa, photo, v.v…

5/ Phòng Trả thưởng phải bàn giao kịp thời  vé trúng đã chi trả thưởng cho phòng Kế toán, và chịu sự kiểm tra kiểm soát của kế toán, kiểm soát viên, Ban thanh tra nhân dân.

6/ Nhân viên Trả Thưởng xổ số Cần Thơ không được tùy tiện mang vé trúng ra khỏi phòng khi chưa được sự đồng ý của lãnh đạo phòng. Trong quá trình tiếp nhận, kiểm tra vé trúng của khách  hàng, phòng trả Thưởng phải thực hiện đúng trình tự, rõ ràng minh bạch, không được lợi dụng chức năng quyền hạn để tư lợi  cá nhân, làm ảnh hưởng lợi ích khách hàng và uy tín công ty.

7/  Phòng Trả thưởng xổ số Cần Thơ có trách nhiệm tham mưu lãnh đạo và liên hệ với cơ quan chức năng việc giám định, điều tra về vé trúng thưởng khi cần thiết (kể cả chuyển cơ quanpháp luật xử lý các hành vi vi phạm luật pháp xét thấy cần thiết) và trả lời khách hàng những vấn đề liên quan việc chi trả thưởng.

8/ Nhân viên phòng Trả Thưởng cũng như toàn thể CBCNV công ty có trách nhiệm bảo đảm bí mật khi khách hàng trúng thưởng xổ số Cần Thơ có yêu cầu. Đồng thời có trách nhiệm tổng hợp báo cáo cho lãnh đạo kịp thời những hiện tượng nghi ngờ rửa tiền thông qua trúng thưởng.

Quy định về chính sách thuế đối với người trúng xổ số Cần Thơ

          Tại điều 5 thông tư số 42/2009/TT-BTC ngày 9/3/2009 của Bộ tài chính hướng dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý xổ số và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ trúng thưởng xổ số qui định như sau :

          1. Cá nhân trúng thưởng xổ số Cần Thơ các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu đồng trên 01 vé xổ số thuộc đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

          2. Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng xổ số Cần Thơ là phần giá trị giải thưởng của từng vé xổ số vượt trên 10 triệu đồng mà cá nhân trúng thưởng nhận được.

          3. Công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với những trường hợp cá nhân trúng thưởng vé xổ số Cần Thơ có giá trị trên 10 triệu đồng.

          4. Trường hợp một giải thưởng có nhiều người trúng thưởng thì thu nhập tính thuế được phân chia cho từng người nhận giải thưởng. Người trúng giải phải xuất trình các căn cứ pháp lý chứng minh. Trường hợp không có căn cứ pháp lý chứng minh thì thu nhập trúng thưởng được tính cho một cá nhân. Trường hợp một cá nhân trúng nhiều giải thưởng trong một cuộc chơi thì thu nhập tính thuế được tính trên tổng giá trị của các giải thưởng

          5. Khi trả thưởng cho khách hàng thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân người trúng thưởng xổ số Cần Thơ, các đơn vị phải khấu trừ thuế trước khi trả thưởng theo nguyên tắc :

          Thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ = Thu nhập tính thuế (x) thuế suất 10%.

          Trong đó: Thu nhập tính thuế là phần giá trị giải thưởng của từng vé xổ số vượt trên 10 triệu đồng mà khách hàng trúng thưởng được nhận. Hay là người trúng thưởng xổ số các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu đồng trên 01 tờ vé xổ số thì thuộc đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng xổ số

          Ví dụ 1: Ông Trần Minh A trúng thưởng 01 tờ vé xổ có giá trị giải thưởng 15.000.000 đồng thì khi nhận thưởng phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân người trúng thưởng xổ số.

          Ví dụ 2: Ông Nguyễn Văn B trúng thưởng 5 tờ vé xổ có giá trị giải thưởng 10.000.000đồng /tờ,  tổng giá trị nhận thưởng là 50.000.000 đồng thì ông Nguyễn Văn B không thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập người trúng thưởng khi nhận thưởng.

          Ví dụ 3: Bà Lê Thị C trúng thưởng 1 tờ vé trúng giải đặc biệt trị giá 1.500.000.000 triệu đồng vé khi trả thưởng cho khách hàng phải nộp thuế thu nhập cá nhân người trúng thưởng như sau: (1.500.000.000 đồng – 10.000.000 đồng ) x 10% = 149.000.000 đồng.

          Phần giá trị trúng thưởng sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân còn phải trả cho Bà Lê Thị C là :  1.500.000.000 đồng – 149.000.000 đồng = 1.351.000.000 đồng.

            Ví dụ 4: Ông Lê Văn D trúng thưởng 5 tờ vé trúng giải nhất trị giá 25.000.000 đồng. khi trả thưởng cho khách hàng phải nộp thuế thu nhập cá nhân người trúng thưởng như sau:  (25.000.000 đổng – 10.000.000 đồng ) x 5 tờ  x 10% = 7.500.000 đồng.

          Phần giá trị trúng thưởng sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân còn lại phải trả cho Ông Lê Văn D là: ( 25.000.000 đồng x 5 tờ ) – 7.500.000 đồng = 117.500.000 đồng.

Điều khoản thi hành xổ số Cần Thơ...

1. Tất cả CBCV Công ty phải nghiêm chỉnh thực hiện theo Quy chế xổ số Cần Thơ này; Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện những vấn đề mâu thuẫn, còn thiếu sót, cần bổ sung thì tập trung ý kiến về Phòng Tổ chức - Hành chính để tổng hợp trình Chủ tịch xem xét quyết định.

2. Những vấn đề phát sinh ngoài Quy chế này sẽ căn cứ vào Quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện.

3. Trường hợp pháp luật có quy định khác với quy định tại Quy chế xổ số Cần Thơ này thì sẽ căn cứ vào quy định của pháp luật để thực hiện và Quy chế này sẽ được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

4. Khi có sáp nhập hay chia tách phòng, thành lập phòng thì căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quy chế này mà có tập thể, cá nhân có liên quan, tổ chức thực hiện hoặc bổ sung, sửa đổi Quy chế; Nếu việc áp dụng quy chế này không phù hợp thì phải đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời.

5. Quy chế xổ số Cần Thơ được đăng ký với các cơ quan như: Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Tài chính; Sở Lao động Thương binh – Xã hội; Liên đoàn Lao động; Đảng ủy khối Doanh nghiệp.

6. Quy chế xổ số Cần Thơ này có hiệu lực từ ngày 02 tháng 04 năm 2014./.